Daňová evidence, výdaje stanovené paušálem, podvojné účetnictví – jak prokázat příjmy a výdaje OSVČ

Při samostatné výdělečné činnosti má podnikatel několik možností prokazování svých příjmů a výdajů a  tudíž i pro uplatnění postupu pro výpočet všech jeho daňových povinností. Jaké jsou tedy možnosti vedení daňové evidence, jaká je hranice pro vedení podvojného účetnictví či výše paušálu pro odvod daní u OSVČ?

3 Výdaje stanovené paušálem

Výdaje paušálem může uplatnit každý. Nelze však přecházet během jednoho roku z jiné evidence (prokazování výdajů), tj. výdaje paušálem se musí vést po celý rok. Největší výhodou stanovení výdajů procentem z příjmů je jejich jednoduchost, pro drobného živnostníka to znamená obrovskou výhodu v ušetřeném čase. Díky paušálu je celá evidence pro daňové potřeby mnohem jednodušší. OSVČ již nemusí vůbec schovávat výdajové doklady a lámat si hlavu, jestli jsou daňově uznatelné či nikoliv. Ze své evidence (ať už písemné či elektronické) si sečte všechny dosažené příjmy (ať už v hotovosti či v příjmu na bankovní účet) a ze součtu spočítá výdaje procentem ze zákona (liší se dle jednotlivých živností).

Evidovat se tak musí pro případnou kontrolu pouze příjmy a pohledávky, dobré je rovněž evidovat sociální a zdravotní pojištění či dlouhodobý majetek.

Drobný živnostník tak nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci, kterou by ve většině případech nebyl schopen sám zvládnout a ušetří za výdaje spojené s touhle agendou. V paušálu jsou ovšem zahrnuty i odpisy či mzdy, čili tento způsob není výhodný pro všechny. Vesměs jej využívají poradci, reklamní pracovníci, soukromí učitelé a další osoby samostatně výdělečně činné, které mají nízké náklady (nižší než je procentní sazba paušálu).

Má-li poplatník více příjmů a u každého je jiná výše paušálu, musí si zvlášť evidovat příslušné příjmy.

 

Výše paušálů (výdajů) dle podnikatelské činnosti

  • 80 % pro osoby podnikající v zemědělství,
  • 80 % u osob s příjmy z řemeslných živností,
  • 60 % u ostatních živnostníků,
  • 40 % u ostatních osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (svobodná povolání aj.),
  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Od 1. ledna 2013 došlo k omezení absolutní výše výdajových paušálů u určitých typů příjmů.

Stávající výše výdajových paušálů je i v roce 2013 zachována, avšak u činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. korunami u výnosů z autorských práv, resp. 600 tis. korunami u příjmů z pronájmu majetku, který je zařazen do obchodního majetku, (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmů stanoveného ve výši 2 mil. Kč).

Novinka od roku 2015

Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální výdaje tak bude odpovídat tržbám ve výši 2 000 000 Kč. U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství tak bude možné při použití paušálů uplatnit jako výdaj maximálně 1 600 000 Kč a u příjmů z ostatního živnostenského podnikání maximálně 1 200 000 Kč. Procentní výše paušálů zůstávají nezměněny, stejně jako obecná možnost uplatnit výdaje ve skutečné výši bez dalších omezení.

Ministerstvo financí ČR

 

Prameny pro problematiku daní u OSVČ

  • Zákon o dani z příjmu v platném znění č. 586/1992 Sb.,
  • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Diskuze k článku

Přidat komentář
luboš papežík dobrý den
chci se zeptat do jaké kategorie v paušálním zdanění je tedy automechanik , nikde jsem se to tady nedočetl
děkuji luboš
22.1.2018 21:29 | Odpovědět
julius korba 1000000ck
5.1.2020 12:08 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.