IFRS – mezinárodní standardy finančního výkaznictví

Existuje povinnost vést účetnictví podle mezinárodních standardů. Koho přesně se týká? A v čem se liší? V následujícím článku se dozvíte všechny potřebné informace týkající se mezinárodních standardů finančního výkaznictví, které je označováno zkratkou IFRS.

 

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS

IFRS potřebujete při obchodování s cennými papíry

Konsolidované účetní uzávěrky musí sestavovat v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) všechny společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry registrované na území Evropské unie. Pro české společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry to znamená vést účetnictví dvakrát – podle české národní legislativy a zároveň i podle mezinárodních účetních standardů IFRS

 

IFRS – věrné zobrazení ekonomické skutečnosti podniku

IFRS je systém s naprosto odlišným charakterem než české národní standardy. Nejedná se o účetní systém jako takový (systém, který upravuje účetní postupy), ale o informační systém (systém, který upravuje výstupy). Podle IFRS si každá firma definuje vlastní účtovou osnovu, vytvoří si vlastní výkazy a účetní je povinen zvolit takový účetní postup, který vede k tomu, že se ekonomická skutečnost zobrazí pravdivě a věrně. "IFRS na rozdíl od českého účetního systému a většiny národních účetních systémů nejsou zákonem (jsou tvořeny nevládní, neziskovou nadací sídlící v Londýně) a nemůže se k nim ani přistupovat stejně, jako by zákonem byly.", říká Robert Mládek ze společnosti GAAP.cz, s.r.o.

 

Vzhledem k tomu, že jsou IFRS založené na principu poskytování věrného zobrazení ekonomické skutečnosti, nutí firmy a jejich vedení chovat se hospodárně, vydávat jasné a průhledné zprávy. Tím slouží nejen investorům, ale také dodavatelům, spotřebitelům, zaměstnancům a širší komunitě.

PrioritouIFRS je tedy věrné zachycení skutečnosti na rozdíl od českého účetního systému, který nutí společnosti zaúčtovat transakce tak, aby byl vykázán minimální základ daně. Navíc, protože jde o standardy mezinárodní, může být hospodaření jednotlivých společností v rámci celého světa objektivně porovnáváno, což má velký význam mj. pro investory nebo pro usnadnění obchodování na burze atp.

 

Kdo může IFRS využít

IFRS místo českých předpisů pro sestavení konsolidovaných účetních závěrek mohou využívat samozřejmě i ostatní české podniky. Jejich zavedení jim umožňuje vstoupit na mezinárodní kapitálový trh a čerpat kapitál nejen od tuzemských bank a tuzemských investorů, ale rovněž od těch zahraničních. Implementace IFRS přináší také zlepšení transparentnosti finančních informací a jejich harmonizaci v mezinárodním měřítku.

Ačkoliv se v současné době v ČR dotýká povinnost reportingu v IFRS pouze omezeného počtu společností-emitentů cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, lze očekávat, že v nadcházejících letech budou v ČR tyto standardy uplatňovány ve stále větším měřítku. Důkazem je i fakt, že je využívají i společnosti, které tuto povinnost uloženu nemají.

 

Zdroj: APOGEO

Diskuze k článku

Přidat komentář
Petr Renko Mně se založením firmy pomohl https://www.ioffshore.cz/ . Chtěl jsem mezinárodní firmu a ne jen nějakou malou firmu u nás a offshore mi se vším pomohl. Pokud tuto společnost ještě neznáte, pěkný článek je na https://www.tipmag.cz/princip-fungovani-offshore-spolecnosti .
15.2.2019 12:50 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.