Jak prodávat na Slovensko? Pár rad pro začínající e-shopy

Provozujete malý e-shop a přišla vám objednávka ze Slovenska? Poradíme, co byste si měli dát pozor, než takovou objednávku odbavíte.

Nejprve si připomeňme, jak probíhá fakturace v rámci ČR:

  • Pokud je provozovatel e-shopu neplátcem daně z přidané hodnoty, DPH na jeho fakturách vůbec nefiguruje, bez ohledu na to, zda prodává plátci či neplátci DPH.
  • V případě provozovatele plátce DPH tento vystavuje při vyexpedování zboží fakturu, respektive daňový doklad, obsahující náležitosti podle zákona o DPH. Od běžného dokladu o prodeji od neplátce DPH se daňový doklad liší především tím, že obsahuje daňové identifikační číslo (DIČ) dodavatele, dále pak datum uskutečnění zdanitelného plnění, jednotkovou cenu zboží bez DPH a samotné vyčíslení DPH. Odběratel zaplatí celkovou cenu včetně DPH. Získané DPH následně dodavatel odvede státu, samozřejmě po odpočtu zaplacené daně na vstupu. Tímto způsobem český podnikatel, plátce DPH, prodává své zboží zákazníkům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou plátci DPH, případně identifikovanou osobou k DPH.

Jak to bude v případě, že podnikatel potřebuje fakturovat na Slovensko

Začněme opět neplátcem DPH. Pokud jste dodavatel, neplátce DPH, a dodáváte zboží slovenskému neplátci, DPH neřešíte. Pozor, pokud ale dodáváte službu (ne zboží), vztahuje se na vás povinnost stát se osobou identifikovanou k DPH. To pro vás znamená především to, že na konci měsíce budete muset sestavit „Souhrnné hlášení“ a „Daňové přiznání“, ve kterém uvedete platby, které jste obdrželi ze zahraničí. Jako identifikovaná osoba zároveň nemáte právo odpočtu DPH na vstupu.

Pokud bude český dodavatele plátcem DPH a bude dodávat zboží slovenskému neplátci, tedy osobě, která nemá přidělené IČ DPH (pozor na Slovensku se pro účely DPH nevyužívá DIČ v podobě, v jaké jej známe od nás, ale IČ DPH, které případně musíte na faktuře uvést), náš český podnikatel postupuje podle stejných pravidel, jako v případě prodeje v rámci ČR. Český dodavatel uplatní českou DPH, kterou následně odvede České republice. Jinými slovy, faktura je stejná jako pro odběratele z Čech. Zlom přichází v okamžiku, kdy takto v daném roce prodáte zboží slovenským neplátcům DPH za více než 35 000 EUR (ceny bez DPH). Po překročení této hranice se budete muset registrovat pro platbu DPH na Slovensku.

Zbývá vyřešit, jak to bude v situaci, kdy si zboží u českého plátce DPH objedná slovenský plátce DPH. V tom případě český dodavatel vystaví fakturu osvobozenou od DPH. Na faktuře ale musí uvést formuli „Přenesená daňová povinnost“. Na základě této faktury je pak povinen DPH vypořádat slovenský odběratel.

Jak je vidět, při prodeji do zahraničí, zejména pak při prodeji různým typům odběratelů, je zapotřebí mít vhodně nastavený fakturační systém. V praxi totiž různé režimy prodeje/fakturace závisí kromě země odběratele a jeho formy také na obsahu dodávky (zboží, služba a další), způsobu platby (najednou či platba předem) a dalších limitech. Proto se poraďte se svojí účetní a důkladně zamyslete, zda jste na vstup na slovenský trh připraveni a zda se vám nahodilá jedna objednávka vyplatí.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.