Odložená daň – kdy ji budete platit?

Výkaz zisků a ztráty informuje o výši daně z příjmů za účetní období v členění splatná a odložená. Mnoho manažerů položka odložená daň z příjmů kvůli svému zavádějícímu názvu mate. Máte jasno v tom, co odložená daň znamená?

 

Odložená daň

Zrádný název položky výsledovky

Když se podíváte do výkazu zisku a ztráty na položku odložená daň, možná ve vás vyvolá představu, že jde o pozdější daňovou povinnost.

Přitom odložená daň (závazek nebo pohledávka) je ryze účetním pojmem a v praxi odložená daň nepředstavuje odklad závazku firmy zaplatit daň z příjmu státu. Částka u položky odložená daň tedy neznamená placení daně v pozdějším termínu. Daňové povinnosti se ve výsledovce věnují pouze položky splatná daň z příjmů za běžnou činnost a splatná daň z příjmů z mimořádné činnosti.

 

 

Proč se sleduje odložená daň?

Je známo, že účetní výsledek hospodaření a daňový základ pro výpočet daně z příjmů nejsou totožné. Důvodem je uplatňování rozdílných daňových a účetních pravidel. Odložená daň umožní uplatnit v účetní závěrce zásadu dodržení časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů s účetním obdobím. Pomáhá vyřešit časové rozdíly dopadů některých účetních operací, které přichází se zpožděním nebo předstihem.

Příklad:
Máte stanoveny účetní rovnoměrné odpisy budovy rozložené do 40 let tak, jak to odpovídá podnikatelskému plánu využívání této budovy. Daňově uznatelné jsou však odpisy budovy rozložené přesně do 30 let. Navíc jste mohli kvůli daňové optimalizaci volit zrychlený daňový odpis. Vzniká tedy rozdíl mezi účetním a daňovým pojetím odpisů majetku.

 

K čemu je dobré účtování o odložené dani?

Zaúčtování odloženého daňového závazku umožňuje zabránit předčasnému rozdělení zisku. Závazek totiž sníží hospodářský výsledek určený k rozdělení. Společníci si tak mohou vyplatit podíly na zisku úměrně snížené a v době zvýšené daňové povinnosti se zabrání případným finančním potížím dané společnosti.

 

Jak vypočítáte odloženou daň?

Při stanovení odložené daně se používá postup, kdy se jednotlivým aktivům a závazkům přiřazuje vedle účetní hodnoty také jejich daňová hodnota. Obě hodnoty se vzájemně porovnají. Tím jsou vykázány přechodné rozdíly.

Odloženou daň počítáte zejména z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého odpisovaného nehmotného a hmotného majetku a dále například z opravných položek k zásobám či k pohledávkám, z rezerv tvořených nad rámec příslušných zákonů nebo v případě realizace ztráty, kterou účetní jednotka hodlá v následujícím období uplatnit.

Samotný výpočet odložené daně není náročný. Odložená daň je součinem přechodného rozdílu a sazby daně, která bude platná v období, kdy se odložená daň uplatní. V praxi jde o sazbu daně, která je stanovena zákonem o dani z příjmu pro následující období.

 

Tento článek pro vás připravila: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti PADIA

Pavlína Vančurová je finanční ředitelkou ve společnosti PADIA, s.r.o. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a konzultacím v oblasti firemních financí a manažerského účetnictví. Realizuje školení, kurzy, semináře a workshopy ekonomických témat zejména pro finanční a nefinanční manažery, jednatele a majitele firem. V minulosti vyučovala ekonomické předměty na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a působila jako výkonná ředitelka českého zastoupení mezinárodní konzultační společnosti PNO Consultants.

Společnost PADIA – svět podnikových financí:

  • realizuje školení a workshopy ekonomických témat pro veřejnost i na míru bez ohledu na právní formu subjektu či jeho velikost,
  • provádí finanční analýzy podniku a analýzy nákladů a užitků (CBA),
  • připravuje studie proveditelnosti a podnikatelské záměry,
  • podává odborná doporučení pro úpravu strategie finančního řízení a konzultace k nastavení a optimalizaci manažerského účetnictví.

www.padia.cz

 

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.