Proč využít outsourcing účetnictví

Jedním z převzatých anglických slovíček, která na vás při projevení zájmu o podnikání jistě odněkud vyskočí, je outsourcing. Outsourcovat můžete mnoho činností, kterými se ve vaší firmě zabýváte. My vás v následujícím článku seznámíme jak se samotným pojmem outsourcing, tak s možnostmi jeho využití pro vaše firemní účetnictví.

 

 

Externí účetnictví

Outsourcing můžeme definovat jako využívání externích služeb, kdy činnost, kterou by jinak firma zabezpečovala z vlastních zdrojů, koupí od jiného podnikatelského subjektu jako službu. 

Důvodů pro využití outsourcingu je více. Často zmiňované je finanční hledisko, které vede ke snížení nákladů a zlepšení hospodářského výsledku. Třebaže toto hledisko je bezesporu důležité, nelze jej považovat za jediný cíl. Věcné důvody jsou často podceňovány, ač by měly být rozhodující.

Hlavní cíl outsourcingu účetnictví – kvalita provedení

Hlavním cílem outsourcingu by mělo být především získání zdrojů potřebných pro naše podnikání na nejšpičkovější úrovni. Přitom za takovouto službu lze zaplatit i více, než by činily výdaje při jejím zajištění z vlastních zdrojů, pokud víme, že bychom takovouto úroveň z vlastních zdrojů nezajistili. Z organizačního hlediska se jedná především o zjednodušení manažerské práce a zeštíhlení a zploštění organizační struktury. To souvisí s rostoucí specializací pracovníků a managementu. Všechna uvedená hlediska by měla vyústit v získání konkurenční výhody.

 

Proč outsourcing účetnictví – získáte spoustu výhod

Odsunutím doplňkových podnikových činností, např. služeb účetního oddělení ven z podniku za účelem aktivace vlastních zdrojů pro hlavníčinnost podnikání, získáte konkurenční výhodu.

Management se tím pádem nemusí věnovat problémům spojených s účetnictvím, které mohou zabrat neúměrné množství času a pozornosti na úkor hlavní činnosti.

Dle výše zmíněného vám outsourcing účetnictví vyřeší starosti spojené s chodem interního účetního oddělení, mezi něž patří například nábor, udržení kvalitní účetní jednotky a v případě jejího odchodu bezproblémové nahrazení. Odpadají náklady spojené s proškolením účetních. Navíc jedna účetní jednotka nemůže být nositelem veškerého účetního know-how, což právě dokáže zajistit specializované outsourcingové centrum, jež pokrývá všechny problematiky spojené s vedením účetnictví napříč všemi obory.

Odpadá nutnost výběru a následné koupě specializovaného informačního systému, např. softwaru pro vedení mezd. Klientovi může být umožněno sledovat veškeré pohyby vzdáleným připojením do informačního systému, který je pro vedení účetnictví používán ve vybraném outsourcingovém centru.

Dle požadavků klienta je možné vedení účetnictví v jeho prostorech, případně kompletní správa účetnictví v outsourcingovém centru. Pokud si klient nepřeje předávat originální doklady, může si je archivovat u sebe a outsourcingové centrum může pracovat s kopiemi. Doklady je možné zasílat i elektronicky. Pokud má klient zájem, je možné kopie dokladů použít jako přílohu jednotlivých účetních dokladů, tzn. že si můžete kdykoli prohlédnout doklad, aniž byste jej hledali v šanonu.

Na základě klientských požadavků je možné využít specialisty pro přípravu manažerských výstupů, které budou klienta informovat o aktuálním stavu finančního hospodaření.

 

Jeden příklad z externího účetnictví na závěr

Např. při outsourcingu mzdového účetnictví klientovi odpadá starost za šíření citlivých informací uvnitř společnosti. Outsourcingové centrum pro klienta zajistí i odesílání mezd na jednotlivé účty zaměstnanců, což znamená maximální utajení citlivých informací.

Některá outsourcingová centra úzce spolupracují s advokátními kancelářemi a dokáží klientovi ošetřit pracovněprávní a smluvní vztahy. Nesmíme zapomenout na to, že při outsourcingu účetnictví odpadá klientovi (ne vždy příjemná) komunikace s úřady a v neposlední řadě po celou dobu zpracovávání účetnictví outsourcingovým centrem je vyřešena i archivace dokladů.

Teoreticky neexistuje žádná překážka pro kontaktování vybraného outsourcingového centra s požadavkem na vypracování konkrétní nabídky, kdy bude potencionální klient schopen porovnat náklady na tuto službu s náklyd, které jeho firma vynaloží za vastní správu účetnictví, a v neposlední řadě i kvalitativní úroveň případné spolupráce.


Zdroj: APOGEO

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
LojzickaMalatova Koukám, že využívat externí firmy pro spolupráci, je v dnešní době populární. My jsme vedení účetnictví naší firmy také před rokem svěřili odborníkům. Ředitel si vybral tuto společnost https://ekp.cz/cz/sluzby/ucetnicvi/vedeni-ucetnictvi a nejspíš je s nimi spokojený, protože s nimi stále spolupracuje. Já s nimi také komunikuji a na všem jsme se zatím bez problému domluvili.
30.4.2020 19:06 | Odpovědět
Richard P. Míval jsem externího účetního a teď mi dělá účetnictví externí firma. Je to neuvěřitelný rozdíl... Nemusím už nic kontrolovat, nemusím se bát sankcí... Sice stojí účetní firmy více než živnostníci, ale rozdíl je tam veliký. Jsem u FChain ( http://cz.f-chain.com ) už 2 roky a neobjevil se žádný problém... Pro střední i veliké podniky je externí účetní firma skvělé řešení, pokud nechtějí zaměstnávat vlastního účetního.
15.11.2016 11:06 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.