Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy u hmotného majetku

V následujícím článku půjde o odpisy dlouhodobého majetku používaných jak u účetních jednotek, tak u fyzických osob, které používají pro stanovení základu daně daňovou evidenci.

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy u hmotného majetku

V zákoně o daních z příjmů se setkáváme s dvěma pojmy – hmotný majetek a nehmotný majetek.

V této souvislosti s metodami odepisování je třeba rozlišovat dva pojmy

  • účetní odpisy,
  • daňové odpisy.

Účetní odpisy

Účetní dopisy jsou součástí výsledku hospodaření. Při jejich výpočtu je důležitou veličinou doba použitelnosti jednotlivých druhů majetku. Při stanovení doby použitelnosti si účetní jednotka může sama stanovit kvalifikovaným odhadem tuto časovou hranici, nebo si vypomůže zákonem o daních z příjmů (§ 30 ZDP). Zde je hmotný majetek zatříděn v 6 odpisových skupinách, kdy nejkratší doba odpisování je u počítačů a kancelářské techniky – 3 roky, a nejdelší je u administrativních budov a obchodních domů – 50 let.

Odpisy se vypočítávají s přesností na měsíce s tím, že vstupní cena se vydělí počtem měsíců odpisování. Vypočtený účetní odpis se účtuje do nákladů, zpravidla měsíčně. V daňové evidenci se účetní odpisy nevykazují.

Daňové odpisy

Z hlediska zákona o daních z příjmů se však setkáváme s pojmem daňové odpisy. Jsou to roční odpisy a celková doba odpisování je dána zatříděním hmotného majetku do odpisové skupiny. Poplatník si vybírá ze dvou metod odepisování a odpisování může poplatník odložit nebo přerušit.

Daňové odpisy rozlišujeme

  • rovnoměrné odpisování

U rovnoměrného odpisování se vstupní cena hmotného majetku přenáší do základu daně rovnoměrně po celou dobu odpisování.

  • zrychlené odepisování

Zrychlený způsob odpisování respektuje skutečnosti, že majetek je zpravidla nejvíce využíván v prvních letech používání. Nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování a v dalších letech se hodnota ročního odpisu postupně snižuje.

Rekapitulace použití účetních a daňových odpisů u hmotného majetku

Účetní odpisy jsou vypočítávány zpravidla měsíčně a jejich výše se ve stejném období zaúčtuje do nákladů. Oproti daňovým odpisům, vychází v rámci časového hlediska z reálného zařazení investice do majetku.

Daňové odpisy se vykazují ročně na konci zdaňovacího období. Do jisté míry mohou zkreslit míru opotřebení majetku. Roční daňový odpis je stejný u majetku zařazeného na začátku zdaňovacího období jako u majetku zařazeného na konci zdaňovacího období.

 

Pro tvorbu základu daně jsou podstatné daňové odpisy.

Návod pro výpočet základu daně z příjmů PO

Návod pro výpočet základu daně z příjmů FO

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.