Služební cesty z účetního pohledu. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele?

Vysíláte své zaměstnance na služební cesty? Pojem služební cesta se zdá být jasný, ale pro jistotu ji definujme podle zákona: služební neboli také pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě a návratu zaměstnance z této cesty.

Stravné u zahraničních pracovních cest

V případě, že zaměstnanec odjíždí na pracovní cestu do zahraničí, je stravné na mnohem vyšších úrovních. Výplata pak bývá v zahraniční měně, nebo v českých korunách, kdy k přepočtu měny se vychází ze směnného kurzu devizového trhu vyhlašovaného Českou národní bankou. Nárok na stravné je pro každou zemi individuální.

 Země

 Měna

Základní sazby zahraničního stravného

Německo

euro

45

Polsko

euro

35

Rakousko

euro

45

Rusko

euro

45

Slovensko

euro

35

Spojené státy americké

americký dolar

55

Velká Británie

anglická libra

40

 
I zahraniční stravné je ovlivněné, jakou část dne zaměstnanec na pracovní cestě stráví.

  • Při pobytu v zahraničí od 1 do 12 hodin, má nárok na třetinu základní sazby pro danou zemi.
  • Při zahraničí cestě trvající od 12 do 18 hodin má nárok na dvě třetiny základní sazby.
  • Pokud bude zahraniční pracovní cesta trvat déle než 18 hodin za den má nárok na celý základ.


Jízdní výdaje aneb Čím může zaměstnanec jet na služební cestu?

Náhrada za jízdní výdaje přísluší zaměstnanci, který k dopravě použil dopravní prostředek určený zaměstnavatelem (pokud zaměstnavatel určí vlak, zaměstnanec musí jet vlakem, aby měl nárok na proplacení jízdních výdajů). V případě, že zaměstnavatel požádá zaměstnance o použití vlastního vozidla, zaměstnanec má nárok na základní náhradu a na náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Zaměstnanec na tyto náhrady nárok nemá, pokud použil soukromé vozidlo bez vědomí zaměstnavatele.

 

 

Výše základní náhrady je stanovena na 3,80 Kč za kilometr pro osobní silniční motorová vozidla a 1 Kč pro tříkolky a jednostopá vozidla. Tato náhrada je stejná jak pro cesty po České republice, tak i do zahraničí. Výše průměrné ceny na 1 litr pohonné hmoty je:

  • 29,70 Kč za benzín Natural 95
  • 33,00 Kč za benzín Natural 98
  • 29,50 Kč za naftu

Důležitý je také fakt, že za dobou strávenou cestováním na služební cestu mimo řádnou pracovní dobu zaměstnance, nárok na náhrady či pracovní volno zaměstnanci nevzniká.


Nutné vedlejší výdaje na stravu, ubytování a ošacení

Náhrada za nutné vedlejší výdaje náleží zaměstnanci za vzniklé v přímé souvislosti s pracovní cestou. Za takový výdaj může být bráno třeba kapesné pro zaměstnance v podnikatelské sféře. Výše tohoto kapesného je u zahraničních cest stanoveno maximálně do 40 % výše stravného a jedná se o daňově uznatelný náklad. Pokud však bude kapesné vyšší než stravné, na jaké má nárok zaměstnanec v státní sféře, bude rozdíl částek předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a tím pádem vyměřovacím základem pro zdravotní a sociální pojištění.
Samozřejmostí je náhrada za ubytování, musí se ovšem jednat o ubytování schválené zaměstnavatelem. Mezi nutné výdaje se počítá i parkovné.
Problém nastává v případně pracovních obědů, večeří či snídaní na pracovní cestě. Proplacení takového nákladu je možné jen v případě, že souvisí s příjmem (např. byla u něj podepsaná smlouva). Ještě problematičtější je proplacení oblečení (např. součástí pracovní cesty je firemní večírek). „V těchto případech je jednodušší přispět zaměstnanci na ošacení. Tento příspěvek však opět na straně zaměstnance podléhá zdanění a odvodů,“ doplňuje Vaněk.
Potřeba je také zmínit, co rozhodně vedlejším výdajem není. Není to jakýkoli soukromí výdaj zaměstnance, tedy například pokuta za špatné parkování.


Dodání dokladů pro účtování

Povinností zaměstnance je dodat zaměstnavateli všechny doklady potřebné pro vyúčtování pracovní cesty do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty. Po doložení dokladů musí zaměstnanec vypořádat všechny zákonné nároky zaměstnance také do 10 dnů (pokud není dohodnuto jinak).


Zdroj: Účetní firma Tigra

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.