Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování

Pokud jede zaměstnanec na tuzemskou či zahraniční pracovní cestu, potřebuje sebou určitý obnos peněz, kterými pokryje své náklady. Možná netušíte, že jako zaměstnavatel máte povinnost poskytnout zaměstnanci finanční zálohu až do výše předpokládaných cestovních náhrad.

 

Vyúčtování záloh na cestovní náhrady

Samozřejmě se můžete se zaměstnancem dohodnout, že mu zálohu nedáte a cestovní náhrady vyúčtujete kompletně až po jeho příjezdu. V legislativě ČR tuto oblast ošetřuje Zákoník práce v části sedmé, § 182 -189.

Záloha na zahraniční pracovní cestu

Při pracovní cestě zaměstnance do zahraničí může poskytnout zaměstnavatel zálohu několika způsoby, záleží na vzájemné dohodě. Zálohu může zaměstnanec dostat formou hotovosti v cizí měně nebo její část také šekem. Pokud zaměstnavatel pracovníkovi důvěřuje, naskýtá se možnost půjčení platební karty. I to zákon povoluje.

Při záloze na stravné může zaměstnavatel využít českou měnu, ale i jiné měny, samozřejmě po dohodě. Důležité je, že musí být na tuto měnu vyhlašován kurz Českou národní bankou. Při určování výše zálohy na zahraniční stravné se nejprve zjistí korunová hodnota zahraničního stravného a ta se přepočítá na dohodnutou měnu. Při určování korunové hodnoty se používají kurzy vyhlášené Českou národní bankou, které jsou platné v den vyplacení zálohy.

Vyúčtování záloh na zahraniční pracovní cestu

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou jinak, má zaměstnanec povinnost do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné doklady, které jsou potřebné k vyúčtování cestovních náhrad. Nevyúčtovanou zálohu pak musí vrátit. Tuto částku vrací zaměstnavateli v české měně, zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru.

Když určitá částka ze zálohy zaměstnanci zbude a je vyšší než činí jeho nárok, vrátí tento obnos zaměstnavateli ve stejné měně, kterou mu zaměstnavatel poskytl, ve měně za kterou finance směnil, popř. i v českých korunách.

Pokud byla poskytnutá záloha zaměstnanci nižší, než činily jeho nároky, doplatí mu ji zaměstnavatel v české měně, pokud se nedohodnou jinak. Je potřeba vždy doložit kurz, za který byl obnos směněn.

Nehodnou-li se zaměstnavatel se zaměstnancem jinak, je povinen zaměstnavatel do 10 pracovních dnů ode dne doložení písemných dokladů zaměstnancem provést vyúčtování cestovních náhrad. Jestliže není zaměstnanec schopný doložit příslušné výdaje (chybí mu doklady apod.), může mu zaměstnavatel poskytnout náhradu v jím uznané výši.

Pracovní cesta bez zálohy

Při poskytování cestovních náhrad, kdy zaměstnavatel nedá zaměstnanci žádnou zálohu (po dohodě), se používá pro přepočet měn kurz České národní banky v den, kdy zaměstnanec nastoupil na zahraniční pracovní cestu.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.