Změny v nemocenském pojištění 2018 - na co se má připravit management?

Systém nemocenského pojištění jako celek podléhá častým změnám podle aktuálně prosazené legislativy. Výrazné změny jsou plánované i na rok 2018. Připravit se máme zejména na zavedení dvou nových dávek nemocenského pojištění, a to je dávka vyplácená při „otcovské dovolené“ při narození dítěte a dále „dlouhodobé ošetřovné,“ na které bude mít nově nárok zaměstnanec, který pečuje o dlouhodobě nemocného člena rodiny. Tento článek s přehledem budoucích změn přináší Ústav práva a právní vědy, institut, který nabízí studium MBA a dalších programů, mimo jiné také i v manažerských oborech.

Stručný přehled navrhovaných změn

Dávka za otcovskou poporodní péči náleží pouze otcům nově narozeného dítěte, pokud jsou účastníky nemocenského pojištění a pokud jsou zapsáni v matrice a rodném listě dítěte. Na tuto dávku nemá nárok nikdo jiný, kdo žije ve společné domácnosti s matkou. Může ji ovšem dostat ten, kdo převzal dítě v roli „otce“ do pěstounské péče nebo osvojení. Otcovská dovolená trvá sedm kalendářních dní bez přerušení kdykoli v prvních šesti týdnech života dítěte. Nárok na dávku budou mít i otcové, kterým se dítě narodilo šest týdnů před účinností zákona, která nastává 1. ledna 2018.

Nárok na ošetřovné

Dlouhodobá ošetřovatelská péče s nárokem na ošetřovné bude trvat až 90 kalendářních dní, samozřejmě bude možné ji eventuálně čerpat kratší dobu. Dávka ale nebude náležet ve dnech, kdy je nemocný příbuzný hospitalizován ve zdravotnickém zařízení. Ošetřovné bude náležet pečujícím osobám z rodiny i mimo domácnost nemocného a bude dostupné i pro osoby samostatně výdělečně činné, nikoli jen pro zaměstnance. Nárok bude mít pojištěnec, který poskytuje v domácím prostředí dlouhodobou ošetřovatelskou péči a nevykonává zaměstnání ani osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost. Nebude tedy možné čerpat tuto dávku a současně pracovat nebo podnikat. Výše ošetřovného bude stanovena na 60% denního vyměřovacího základu, tedy stejně jako krátkodobá nemocenská dávka do 30 dní nemoci. Účinnost novely zavádějící dlouhodobé ošetřovné je stanovena na 1. června 2018.

Navýšení nemocenských dávek

Další změnu představuje navýšení nemocenských dávek pro dlouhodobě nemocné pacienty. Výše nemocenské dávky za každý kalendářní den pracovní neschopnosti je od 1. ledna 2018 určena takto:

a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény

b) 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény

c) 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Navýšení je poměrně výrazné, neboť dosud činí výše nemocenského za kalendářní den 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu dočasné pracovní neschopnosti. Přechodné ustanovení novely zákona je výhodné pro dlouhodobě nemocné pacienty, protože i v případě nemocí, které vznikly ještě v letošním roce, se bude při překročení měsíční doby trvání nemoci výše dávky počítat už podle vyššího procentního podílu.

Novelizace souvisejících předpisů

Na závěr článku zmíníme také novelu zákona o zaměstnanosti, která znamená zpřísnění režimu dočasné pracovní neschopnosti pro uchazeče o zaměstnání a vstoupila do účinnosti už v říjnu 2017. Zjednodušeně řečeno, také uchazeč o zaměstnání dostane u lékaře ekvivalent neschopenky, tedy potvrzení o dočasné neschopnosti, a bude mít obdobné povinnosti jako zaměstnanec v pracovní neschopnosti: zdržovat se v době nemoci nebo v době po úrazu v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Úřady práce budou dodržování těchto povinností kontrolovat.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.