Jak v podnikání (ne)zkrachovat

Uspět v podnikání není nic jednoduchého. Sebelepší strategie nemusí přinést ovoce, sebelepší podnikatelský záměr může zkrachovat. Jistotu úspěchu nemůže mít nikdo. Stačí souběh několika nepříznivých událostí a úspěšně se rozvíjející firma se může doslova „položit“. I ukončení podnikání ale má svá pravidla.

 

Jak nechat zaniknout firmu

Zánik právnické osoby, stejně jako její založení, je však mnohem složitější a vyžaduje si delší čas, než zrušení živnostenského listu. Jde o proces, který definitivně končí až výmazem z obchodního rejstříku. Tomu předchází zrušení společnosti, a to buď s likvidací, nebo bez likvidace.

 

Zrušení firmy s likvidací

Rozdíl mezi těmito druhy zrušení spočívá v tom, že v případě zrušení podniku bez likvidace existuje právní nástupce - nová firma, na niž přechází obchodní jmění (jde o případy sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti).

Při likvidaci se postupuje podle obchodního zákoníku, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jiný způsob vypořádání jmění. Celý proces spočívá v zákonem upraveném způsobu rozprodeje majetku společnosti, jeho převodu na peněžní prostředky, vypořádání závazků a pohledávek společnosti a rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky nebo akcionáře. Cílem likvidace je řádné a úplné vypořádání majetkových poměrů společnosti, tj. zejména uspokojení práv všech věřitelů společnosti a rozdělení eventuálního výtěžku mezi společníky.

Vstup firmy do likvidace je třeba oznámit nejen všem známým věřitelům, ale je nutné zároveň učinit návrh na zapsání této skutečnosti do obchodního rejstříku. Likvidátor totiž přejímá funkci statutárního orgánu. Likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti, není-li zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami určeno jinak. Pokud likvidátor není včas jmenován, jmenuje ho soud. Společnost musí užívat své původní obchodní jméno s dodatkem"v likvidaci".

V průběhu likvidace může společnost činit pouze úkony směřující k ukončení své činnosti. Nemůže tedy uzavírat zcela nové zakázky. V případě předlužení společnosti není možné likvidaci realizovat a pokračovat v ní.  Likvidátorovi pak vzniká povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu společnosti v likvidaci. V praxi se může stát, že prohlášený konkurz předběhne likvidaci - zejména je-li konkurz navržen věřiteli nebo dlužníkem samotným. V tom případě může likvidace proběhnout teprve po pravomocném skončení konkurzu - pokud je ještě vůbec co likvidovat.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
Patrrrriiiiksss https://blog.rej.sk/spolupracovat-s-velkymi/
21.2.2020 15:23 | Odpovědět
Patrrrriiiik https://blog.rej.sk/spolupracovat-s-velkymi/
21.2.2020 15:22 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.