Úpadek aneb co vás čeká při insolvenčním řízení

Více co dělat pro případ, že nebudete v podnikání schopni plnit své závazky? Tato situace se označuje jako úpadek (insolvence). V následujícím článku naleznete zásadní informace o insolvenčním řízení.

 

Úpadek podnikání a insolvenční řízení

Příčiny úpadku

Podnikatel se dostane do úpadku, jestliže má peněžité závazky vůči více věřitelům (nejméně dvěma) po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Podnikatel je v úpadku také v případě jeho předlužení. To označuje situaci, kdy má více věřitelů a souhrn všech jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Problematiku úpadku (insolvence) řeší insolvenční zákon.

 

Podmínky úpadku

Má se za to, že dlužník se dostal do platební neschopnosti v případě, že

  • dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo
  • dlužník neplní své závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti nebo
  • dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud nebo
  • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

U úpadku se musí jednat o objektivní neschopnost dostát svým závazkům, nikoliv jen o neochotu platit.

Dále je třeba splnit podmínku mnohosti věřitelů - má-li dlužník pouze více pohledávek u jednoho věřitele (tzv. pluralita závazků), podmínka není splněna. Aby se zabránilo účelovému vytváření mnohosti věřitelů převáděním nebo dělením pohledávek, stanoví zákon výslovně, že za dalšího věřitele se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek  navrhovatele insolvenčního řízení proti dlužníku nebo její část v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení.

 

Hrozící úpadek

Podnikatel však může podat návrh na insolvenční řízení i v případě, že mu úpadek teprve hrozí. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku je v tomto případě oprávněn podat pouze dlužník. Užití tohoto institutu představuje pro dlužníka způsob, jak dosáhnout toho, aby mohl včasným zákrokem zachovat svou výrobu a zaměstnanost.

 

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. V první fázi insolvenčního řízení rozhodne soud, zda jsou splněny podmínky pro řešení majetkových problémů dlužníka tím, že rozhodne o úpadku. V druhé fázi následně soud rozhodne o způsobu řešení úpadku.

Podle insolvenčního zákona existují tři možná řešení úpadku – konkurs, reorganizace a oddlužení (jen v případě nepodnikající fyzické osoby).

Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku přitom je vždy motivován co největší mírou uspokojení věřitelů.

Zahájení insolvenčního řízení a způsob řešení úpadku i další rozhodnutí insolvenčního soudu (usnesení o zahájení insolvenčního řízení, usnesení o předběžných opatřeních, rozhodnutí o úpadku, prohlášení o konkursu, usnesení o povolení reorganizace aj.) se zapisují do obchodního rejstříku.

 

V případě, že je soudem zamítnuto insolvenční řízení pro nedostatek majetku, ruší se společnost bez likvidace.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Petra58 O insolvenci jsem ještě nalezl informaci zde https://www.cikr.cz/sluzby/insolvencni-pravo/ a chystám se k nim obrátit na osobní konzultaci. Doporučení mám od kamarádu tak uvidéme :)
23.4.2020 17:04 | Odpovědět
DALIBOR888 Vzhledem k tomu co se teď děje si říkám, že úpadek v podnikání teĎ vyhlásí spousta podnikatelů. Taky mám teď v podnikání dost velké problémy a nejsem si jistý zda to dokážu ustát. Už jsem si o insolvenci něco přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/insolvence-a-insolvencni-rizeni , takže z toho úplně strach nemám, ale i tak bych byl rád, kdyby můj byznys toto zemětřesení ustál.
16.3.2020 23:12 | Odpovědět
Vity Může se stát, že i když nejste v insolvenci, tak na Vás podá někdo šikanózní insolvenční návrh. Je nutné hlavně včas reagovat. Je proto vhodné mít včas informaci o zahájení insolvence nejen u svých dlužníků, ale i u své firmy. Lze využít například službu www.insolvencni-alarm.cz
12.3.2019 09:30 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.