Úpadek aneb co vás čeká při insolvenčním řízení

Více co dělat pro případ, že nebudete v podnikání schopni plnit své závazky? Tato situace se označuje jako úpadek (insolvence). V následujícím článku naleznete zásadní informace o insolvenčním řízení.

 

Zahájení insolvenčního řízení

Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh dlužníka či věřitele (jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník) a zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh (podepsán úředně ověřeným podpisem či zaručeným elektronickým podpisem) dojde věcně příslušnému soudu.

 

Nakládání s majetkem během insolvenčního řízení

Po zahájení insolvenčního řízení nesmí dlužník nadále nakládat s majetkovou podstatou podniku a majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Pokud by podnikatel provedl tyto či další právní úkoly, které jsou v rozporu s pravidly insolvečního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

 

Předběžné opatření

Je-li nutné zabránit podnikateli v provádění změn v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může také nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně insolvenční soud stanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

 

Moratorium

Smyslem institutu moratoria je poskytnout dlužníkovi možnost, aby se s věřiteli vyrovnal ještě před proběhnutím celého insolvenčního řízení, a to tím, že po dobu jeho trvání nelze vydat rozhodnutí o úpadku.

Dlužník může u insolvenčního soudu podat návrh na moratorium i před samotným zahájením insolvenčního řízení. Právo na podání návrhu na vyhlášení moratoria nemá obchodní společnost v likvidaci.

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním rejstříku a po jeho dobu nelze vydat rozhodnutí o úpadku, ale účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zůstávají zachovány.

 

Rozhodnutí o úpadku

Je-li zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí, vydává insolvenční soud rozhodnutí o úpadku.

 

Rozhodnutím o úpadku se

  • potvrzuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek,
  • ustanovuje insolvenční správce,
  • stanovuje termín, kterým nastávají účinky rozhodnutí o úpadku,
  • vyzývají věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě,
  • vyzývají osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci,
  • vyzývají věřitelé, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkově majetku,
  • stanovuje místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání,
  • ukládá dlužníkovi, aby ve stanovené lhůtě sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů.

V případe insolvence podává úpadce přiznání k dani z příjmů při rozhodnutí o úpadku (a dále dle způsobu řešení úpadku). Povinnost podat daňové přiznání nastává také v řádném termínu po uplynutí zdaňovacího oddodí, v němž došlo k vyřešení úpadku.

Zdroj: V články byly použity informace ze serveru BusinessInfo.cz.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
Petra58 O insolvenci jsem ještě nalezl informaci zde https://www.cikr.cz/sluzby/insolvencni-pravo/ a chystám se k nim obrátit na osobní konzultaci. Doporučení mám od kamarádu tak uvidéme :)
23.4.2020 17:04 | Odpovědět
DALIBOR888 Vzhledem k tomu co se teď děje si říkám, že úpadek v podnikání teĎ vyhlásí spousta podnikatelů. Taky mám teď v podnikání dost velké problémy a nejsem si jistý zda to dokážu ustát. Už jsem si o insolvenci něco přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/insolvence-a-insolvencni-rizeni , takže z toho úplně strach nemám, ale i tak bych byl rád, kdyby můj byznys toto zemětřesení ustál.
16.3.2020 23:12 | Odpovědět
Vity Může se stát, že i když nejste v insolvenci, tak na Vás podá někdo šikanózní insolvenční návrh. Je nutné hlavně včas reagovat. Je proto vhodné mít včas informaci o zahájení insolvence nejen u svých dlužníků, ale i u své firmy. Lze využít například službu www.insolvencni-alarm.cz
12.3.2019 09:30 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.