Zánik obchodní společnosti – postup pro ukončení činnosti společnosti

Každý podnikatel se v průběhu svých podnikatelských aktivit může dostat do situace, kdy je pro něj výhodnější ukončení podnikání prostřednictvím zrušení obchodní společnosti. Přinášíme vám pro  tyto případy postup pro zrušení a zánik obchodní společnosti.

Zánik obchodní společnosti

Zrušení a zánik obchodních společností upravuje § 68 a následující právní předpisy obchodního zákoníku. Je proto při ukončení podnikatelské činnosti obchodní společnosti nutné postupovat podle zákonných ustanovení.

Podle obchodního zákoníku dochází nejprve ke zrušení společnosti a poté k jejímu zániku.

Obecně platí, že společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Jde o rozhodnutí rejstříkového soudu o zrušení společnosti (na návrh státního orgánu nebo osoby, která dosvědčí právní zájem).

 

 Obchodní společnost se ruší

  • uplynutím doby, na kterou byla založena,
  • dosažením účelu, pro který byla založena,
  • dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,
  • dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
  • dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,
  • zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu nepostačujícího majetku dlužníka.

 

Zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Bez likvidace společnost zaniká, přechází-li její jmění na právního nástupce.

Další možnost, jak lze společnost zrušit, je rozhodnutím soudu o zrušení společnosti a o její likvidaci na návrh státního orgánu, či osoby která projeví právní zájem. Důvody pro takovéto zrušení jsou dány § 68, odst. 6 obchodního zákoníku.

 

Zrušení společnosti s likvidací

Je-li společnost zrušena s likvidací, postupuje se podle § 70 obchodního zákoníku.

Podnikání obchodní společnosti končí tím, že nemá věcné, ekonomické ani právní pokračování. Aby společnost mohla zaniknout, musí předtím ukončit svoji hospodářskou činnost, vypořádat všechny své závazky vůči svým partnerům (státu, zaměstnancům, dodavatelům, věřitelům). Až potom mohou být vypořádáni i společníci - likvidací se totiž ukončuje vztah mezi společností samotnou a jejími společníky.

Společnost vstupuje do likvidace ke dni, ke kterému je zrušena. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Ke dni, který předchází dni vstupu do likvidace (den zrušení společnosti) se provede mimořádná účetní uzávěrka a sestavuje se také přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Po dobu likvidace se užívá název společnosti s dovětkem "v likvidaci". Formálně je existence společnosti ukončena výmazem z obchodního rejstříku, o který je povinen likvidátor požádat rejstříkový soud do 30ti dnů od skončení likvidace. K žádosti o výmaz společnosti je nutné přiložit písemný souhlas správce daně (finančního úřadu).

Ke dni výmazu z obchodního rejstříku sestavuje společnost konečnou účetní uzávěrku a nejpozději do konce následujícího měsíce je povinna podat přiznání k dani z příjmů za uplynulou část zdaňovacího období. Před zánikem společnosti musí likvidátor zdanit srážkovou daní podíl společníků na likvidačním zůstatku.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Filip M. Děkuji za informace. Mám jen jeden dotaz. Lze zakoupit ready-made společnost, která je založená jen na určitou dobu a po uplynutí této doby zanikne samovolně?
21.5.2018 09:28 | Odpovědět
Tomas Sobota Zdravím,

možná by stálo za to navstivit notáře, který Vám udělá skutečně spolecnost na míru a věřte, ze to nebude trvat déle a nevyjde to o nic dráž (možná i naopak).

Jinak co se týče vaseho dotazu samozřejmě je možné, aby se korporace zrušila uplynutím času, na který byla založena (to zahrnete do zakladatelskeho jednání), společnost pak vstoupí do likvidace a po jejim zdarnem uzavření dojde finálně k zaniku Vaší společnosti vymazem z obchodního rejstříku.
21.8.2018 15:49 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.