Zánik obchodní společnosti – postup pro ukončení činnosti společnosti

Každý podnikatel se v průběhu svých podnikatelských aktivit může dostat do situace, kdy je pro něj výhodnější ukončení podnikání prostřednictvím zrušení obchodní společnosti. Přinášíme vám pro  tyto případy postup pro zrušení a zánik obchodní společnosti.

Zrušení společnosti bez likvidace

Existuje také moţnost zrušit společnost bez nutnosti likvidace, a to přechodem jejího jmění na jiného právního nástupce. Právním nástupcem může být jako již existující, tak i nově vzniklá společnost.

Společnosti se sídlem v České republice mohou být přeměněny fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením, nebo změnou právní formy společnosti. Většina přeměn se vyznačuje tím, že při nich alespoň jedna společnost zaniká a její majetek i závazky pak přecházejí na právního zástupce.

Z hlediska daní je při zrušení společnosti bez likvidace nutné řídit se zákonem o dani z příjmů. Zúčastněné společnosti podávají daňová přiznání jednak za období do dne, který předchází rozhodnému dni (musí být podáno nejpozději do konce následujícího měsíce po rozhodnutí o přeměně společnosti) a za období od rozhodného dne do posledního dne zdaňovacího období, v němž byla přeměna zapsána do obchodního rejstříku. Pokud ale k zápisu přeměny do OR nedošlo, má se za to, že přeměna společnosti vůbec nenastala a společnosti, které měly přeměnou zaniknout, pak musí odevzdat daňová přiznání k datu řádného zdaňovacího období.

Přeměny společností jsou v současnosti velmi diskutovaným tématem a ve většině případů se týkají velkých nadnárodních společností, ale není výjimkou, že pro fúzi či akvizici se rozhodnou i malé a střední podniky, které mají existenční problémy, avšak stále mají ve svém portfoliu co nabídnout.

Fúze se může uskutečnit formou sloučení nebo splynutí. Sloučením přechází jmění zanikající společnosti a také práva a povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů na jinou existující společnost.

Splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností, kdy jmění zanikajících společností přechází na nově zakládanou nástupnickou společnost.

Rozdělení se může uskutečnit formou rozdělení se založením nových společností nebo rozdělení sloučením.

Za přeměnu se považuje také změna právní formy společnosti, při které ale žádná společnost nezaniká ani nevzniká. Změní se často jen vnitřní uspořádání společnosti, což se promítne zejména do vztahů mezi společníky.

 
Zdroj: V články byly využity informace z Příručky pro podnikání, kterou vydala Hospodářská komora ČR

 

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
Filip M. Děkuji za informace. Mám jen jeden dotaz. Lze zakoupit ready-made společnost, která je založená jen na určitou dobu a po uplynutí této doby zanikne samovolně?
21.5.2018 09:28 | Odpovědět
Tomas Sobota Zdravím,

možná by stálo za to navstivit notáře, který Vám udělá skutečně spolecnost na míru a věřte, ze to nebude trvat déle a nevyjde to o nic dráž (možná i naopak).

Jinak co se týče vaseho dotazu samozřejmě je možné, aby se korporace zrušila uplynutím času, na který byla založena (to zahrnete do zakladatelskeho jednání), společnost pak vstoupí do likvidace a po jejim zdarnem uzavření dojde finálně k zaniku Vaší společnosti vymazem z obchodního rejstříku.
21.8.2018 15:49 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.