Jak Nový občanský zákoník definuje podnikání

Předtím, než se rozhodnete, kterou z možných forem podnikání si vyberete, je potřeba si nejprve ujasnit, zda vůbec vaše činnost bude podnikáním. Definice podnikatele je u nás součástí zákona (§ 420 Nového občanského zákoníka).

Definice podnikání

 

Nový občasnký zákoník (NOZ) definuje podnikatele takto:

"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."

1 Soustavná činnost

Soustavná činnost neznamená činnost nepřetržitou, ale takovou, která je vykonávána s vidinou, že bude vykonávána i nadále. Nesmí se jednat o činnost náhodnou, nahodilou nebo příležitostnou – ta není podnikáním.

Podrobněji o problematice příležitostných výdělečných činností v článku Příležitostné příjmy vs. podnikání.

Za soustavnou činnost tedy lze považovat takovou, která není pouze příležitostná (která se již neopakuje).

Za soustavnou činnost však lze považovat i to, když je podnikatel zaměstnán a podniká pouze ve svém volném čase nebo podniká pouze v určité roční době. Podnikáním je i činnost prováděná několikrát do roka s úmyslem ji opakovat.

2 Samostatná činnost

Samostatnost indikuje, že osoba, která činnost provozuje, může sama rozhodovat o době a místě výkonu činnosti a organizaci práce podle své vlastní svobodné úvahy a volby. Dále musí finančně sama zajišťovat chod podnikání a sama čerpat a rozhodovat o použití zisku z činnosti. Pokud činnost nevykazuje tyto vlastnosti, nejedná se o samostatnou činnost, ale může naplňovat charakteristiku nezákonného švarcsystému.

 

3 Vlastní účet

Podnikatel provádí svoji činnost pod vlastním jménem a je-li zapsán do obchodního rejstříku, pod názvem firmy. Tím vystupuje z anonymity a osoby, které jednají podle jeho pokynů, musí jednat jeho jménem nebo jménem firmy. Nelze tedy podnikat na někoho jiného.

4 Vlastní zodpovědnost

Vlastní odpovědnost je důležitým rysem podnikání, nelze se zbavit rizika a odpovědnosti vyplývající z podnikání. Podnikatel – fyzická osoba odpovídá za veškeré závazky vyplývající z jeho podnikání celým svým majetkem. To znamená, že nejen obchodním, ale i majetkem určeným pro vlastní potřebu. Slovo "odpovídá" má v této souvislosti tvrdší význam, než slovo ručí. Např. společníci společnosti s ručením omezeným za závazky společnosti pouze ručí, a to pouze do výše svých nesplacených vkladů. Společnost s.r.o. za své závazky potom ručí prvotně celým svým základním jměním.

5 Dosažení zisku

Dosažení zisku je hlavním cílem podnikatelského snažení. Za podnikání se obecně považuje i to, když hospodaření skončí ztrátou, nelze z toho však vyvozovat, že právě ztráta je smyslem podnikání. Smyslem je neustálý růst hodnoty firmy a to bez dosahovaných zisků není možné. Pokud není vašim úmyslem dosahovat zisku, nejedná se o podnikání.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Nejlepší online nabí Pokud potřebujete nouzové peníze zdarma buď formou úvěru, pak jsme tu pro vás; Nabízíme úvěr za nízké úrokové sazby a žádné náklady. napište nám ještě dnes
14.12.2020 03:20 | Odpovědět
Není důležité A co když jsou zisky vedlejším efektem mé činnosti? Co když jsem začal něco dělat a vůbec nepočítal s tím že to bude vydělávat ale začlo.. Poté co znamená "nejde podnikat" na někoho jiného.. A vlastním jménem taky nejednám stejně jako peníze nechodí na můj účet, jelikož žádný nemám.. Nakonec to co dělám ani nedělám sám, ale spolu s někým koho ani neznám. Je mě jasné co by se stalo, jednoduše by mě chtěli trestat za neoprávněné podnikání bez ohledu na to co namítám, bez ohledu na to jaké jsou zákony, prostě by se jim nelíbilo že to nemám řádně zařízené a víc by je nezajímalo.. proto jsem to taky ignoroval a připravoval se že když za mnou někdo příde tak s ním hodlám jít třeba do malé války. No naštěstí měl stát dost práce s rozkrádáním a můj milion který jsem vydělal za pár let se jim nejevil jako něco z čeho můžou ti šmejdi sát skrze různé pokuty a buzerace.
1.6.2019 18:46 | Odpovědět
Tereza Fischer Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na definici domácí firmy, konkrétně jestli jsou někde definována přesná kritéria pro tento pojem. Pokaždé jsem našla pouze, že je to firma, která provádí ekonomické transakce na území svého domovského státu a oproti zahraničním podnikům má domácí podnik jisté výhody - obchodování s místní měnou, platí pro něj místní předpisy a daňový systém.
Ještě bych se ráda zeptala, zda je někde veřejně dostupná databáze, kde by bylo možné vyfiltrovat pouze domácí firmy např. Zlínského kraje?
Předem moc děkuji.
30.10.2018 21:15 | Odpovědět
Kučeraví V. Dobrý den,
Jsem zaměstnán a jednou až dvakrát do roka plánuji akci ve svém vlastním volnu, na ktrou je určená částka vstupného. Akce si sotva vydělají na vlastní provoz. Tudíž zatím nemam z akcí žádný výdělek. Co to pro mě znamená?
7.7.2018 03:16 | Odpovědět
Pavla P. dobrý den,

jsem na mateřské dovolené a kupuji a prodávám akcie na burze po celém světě. Kromě mateřské je to v současné době můj jediný příjem. Například v roce 2014 jsem nakoupila pouze 2 akcie , prodej nula akcií. V roce 2015 jsem nakoupila jednu akcii postupně (5x za sebou v listopadu a prosinci). V roce 2016 jsem výše uvedené akcie prodala a navíc jsem provedla cca 300 nákupních pokynů a 300 prodejních pokynů (tak nějak postupně od ledna až do června). Jsem podnikatel nebo ne? Jestliže jsem dosáhla zisku, tak to budu danit jako ostatní příjem (tj. nepodnikatel - paragraf 10 zákona o dani z příjmu) nebo je to příjem ze samostatné činnosti tj. paragraf 7 zákona o dani z příjmu? Předem děkuji za odpověd.
27.6.2016 19:09 | Odpovědět
Pavla P. upřesnění: nákupních pokynů v roce 2016 bylo 186 tj. cca každý den jeden a prodejních pokynů v roce 2016 bylo také 186 tj. každý den jeden nákup a jedne prodej. Opravdu nevím. V roce 2014 a 2015 byla moje aktivita nulová. Nyní je častá. Když nyní přestanu kupovat/prodáva t akcie na velmi krátkou dobu a budu je držet jenom dlouhodobě (několik let),tak jsem podnikatel? Více méně pečuji o dítě a akciím věnuju pár minut denně (teda poslední půl rok, předtím jsem se tomu vůbec nevěnovala). Navíc v živnostenském zákoně není v příloze 4 (volné živnosti) obor nákup/prodej akcií vyjmenován = tudíž ani nemohu na živnostenstký list toto provádět?
27.6.2016 19:34 | Odpovědět
Pavla P. A ještě myšlenka: Každý kdo občas kupuje akcie (např. několikrát za rok) není podnikatel, i když neustále kupuje a prodává (v určitém intervalu, který je nepravidelný) a je tu i ta vidina (záměr), že v budoucnosti bude minimálně prodávat (když má akcie nakoupeny) = je tu záměr soustavnosti? Princip by měl být stejný i mém případě, když jsem tento půl rok byla aktivnější, ale v předchozích letech aktivita nula a nadále hodlám aktivitu nákupu/prodeje snížit na minimum. Nebo se už v tom zamotávám a něco mi uniká? :-)
27.6.2016 20:02 | Odpovědět
Peter 1 Nakup cennych papierov nie je podnikanim, pokial to kupujete pre seba. Znamena to totiz len to, ze sa stavate spoluvlastnikom danej spolocnosti, resp. svoj podiel predavate.
Dani sa to podla §10 (ods. 1 pism. b ), pripadne ak dostanete vyplatene dividendy, tak tieto sa zdania podla §9 (ods. 1 pism. a )
12.7.2016 17:03 | Odpovědět
MichalV Dobrý den, zajímalo by mne, zda je za podnikání považováno pouhé vlastnictví společenského podílu ve společnosti s ručením omezeným (10%).

Děkuji
11.10.2015 23:24 | Odpovědět
Petr P Dobrý den, vlastnictví podílu ve společnosti s ručením omezeným ve výši 10 % není podnikáním. Nesplňujete podmínky samostatnositi výkonu vlastním jménem na vlastní odpovědnost. Samostatnost - rozhoduje zásadně podnikatel samostatně, aniž je povinen poslouchat pokyny ostatních, to zde neplatí, protože rozhodují společníci sro. Vlastním jménem a vlastní odpovědnost - činnost je vykonávána jménem sro a na její odpovědnost (neručíte celým majetkem, ale do výše svých nesplacených vkladů).
24.3.2016 12:31 | Odpovědět
KarolínaJal Dobrý den, prosím jak je to v případě příjmů rozhodčího fotbalu na úrovni okresní soutěže? Hlavním příjmem rozhodčího je příjem za zaměstnání. Četnost pískání je cca 1x týdně 6 měsíců v roce, nicméně je závislé na delegování ze svazu. Roční přijmy jsou do 20 tis. Není žádný pracovně právní vztah mezi rozhodčím a svazem, rozhodčí má pouze licenci, která ho opravňuje vykonávat činnost. Podle jakého paragrafu by měl rozhodčí příjmy danit? Má povinnost činnost hlásit na sociálce a zdrav. pojiš´tovně? Děkuji.
31.8.2015 18:06 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, příjmy z rozhodcování budou nejspíše spadat do příležitostných příjmů. Nebála bych se zkusit si zavolat na Finanční úřad a doptat se tam - bývají většinou vstřícní, pokud chcete situaci řešit aktivně. http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/prilezitostne-prijmy-vs-podnikani.html
2.9.2015 10:48 | Odpovědět
Šárka1 Dobrý den,sice jsem si pročetla články, ale stejně si nejsem jistá. Jsem na mateřské,chtěla bych si přivydělávat jako vizážistka-mám rekvalifikaci v tomto oboru. Chci si pro účely nabídky služeb zřídit i webové stránky a fb profil. Nevím ale, jestli vůbec budu mít zákaznice,ani jak často, ani kolik vydělám. Dá se tato činnost považovat za příležitostný příjem, ke kterému nepotřebuji živnostenské oprávnění? Děkuji za radu.
24.6.2015 12:11 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, ve Vašem případě se domnívám, že to za příležitostný příjem považovat nelze. Že už jde o podnikání, protože plánujete systematickou činnost. Jiné by to bylo, pokud byste nikde svou nabídku neuváděla a odbavovala službami jen např. Vaše známé a jejich známé, pokud ale chcete mít web apod. pak provozovat tuto činnost jako příležitosný příjem bych považovala za velmi riskantní. Jako žena na mateřské/rodičo vské dovolené máte zvýhodnění u sociálního a zdravotního pojištění - zálohy nemusíte první rok podnikání vůbec platit a případně doplatíte až další rok podle výše příjmu. Více zde: http://www.ipodnikatel.cz/index.php?option=com_tags&view=tag&id[0]=6&types[0]= 1&Itemid=377
24.6.2015 13:32 | Odpovědět
Mihala Dobrý den, chtěla bych se zeptat: máme doma několik kusů nábytku a máme v plánu ho dlouhodobě prodávat, protože ho pravděpodobně neprodáme za jeden rok. Je to už podnikání nebo je to stále považováno za příležitostnou činnost? Děkuji za odpověď
19.4.2015 20:23 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, toto spadá pod příležitostný příjem.
20.4.2015 11:21 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.