Odborník radí na téma: Právní služby pro začínající podnikatele - zakládání podniku, právní pomoc v podnikání

V rozhovoru advokát Mgr. Petr Juráň doporučuje využít pomoci v podobě právních služeb pro podnikatele, a to jak v samotném začátku, tj. při zakládání podniku, tak i během celého podnikání. V jakých situacích vám může být právní poradce nápomocný?

 

 

Právní poradenství pro začínající podnikatele

Mgr. Petr Juráň je advokátem v Brně. Svým klientům poskytuje komplexní právní služby při řešení problémů ze všech oblastí právního řádu. Zvláště se pak zaměřuje na oblast práva obchodního, insolvenčního a trestního. Mgr. Petr Juráň také působí jako rozhodce jmenovaný stranami rozhodčího řízení v obchodněprávních a občanskoprávních sporech. Mezi jeho klienty patří jak obchodní společnosti, drobní živnostníci, tak i osoby nepodnikající.

 

Potřebuje podnikatel při zahájení podnikání služby advokáta či právníka?

Využít služeb advokátalze každému začínajícímu podnikateli rozhodně doporučit. Za ideální považuji postup, kdy se budoucí podnikatel dostaví k advokátovi ještě předtím, než učiní první závazné kroky k zahájení své podnikatelské činnosti. Advokát může takového klienta seznámit se všemi aspekty zahájení podnikání. Klient se pak může nechat přímo zastoupit advokátem při vyřizování některých složitějších úkonů, např. při zakládání obchodní společnosti, jednání s živnostenskými a jinými úřady, apod.

Navázání spolupráce s advokátem od samého počátku podnikání je pro podnikatele velmi žádoucí i z dalších důvodů. Advokát může klienta vybavit kompletní smluvní dokumentacítak, aby měl podnikatel dostatečnou míru jistoty v právních vztazích, do kterých bude v rámci své činnosti vstupovat. V případě, že podnikatel naváže s advokátem trvalejší spolupráci, bude mít zajištěnou stálou právní podporu, která podnikateli dodá potřebné sebevědomí. To následně přispívá k dobrým podnikatelským výsledkům.

 

Jak je to s právní pomocí v průběhu podnikání, v jakých situacích může podnikatel právníka potřebovat?

V průběhu podnikání se člověk setkává s nejrůznějšími situacemi, ve kterých potřebuje odbornou právní pomoc. Typickým příkladem je vymáhání pohledávek od klientů a obchodních partnerů, kteří podnikateli nezaplatí včas za jeho služby či zboží. Zde mnohdy selžou veškeré snahy o vzájemnou dohodu a je nezbytné věc řešit soudní cestou. V soudním řízení je pomoc advokáta pochopitelně velmi cenná. Na tomto místě je třeba opět zdůraznit, že úspěšnost ve sporech, do kterých se podnikatel v průběhu svého podnikání dostává, do značné míry závisí na kvalitě smluv, které uzavírá. Proto opakuji, že je velmi vhodné využít služeb advokáta již při vytváření firemních smluv, které hodlá podnikatel uzavírat. Je-li totiž vadná smlouva, o kterou podnikatel opírá svůj nárok, nemusí již v následném sporu pomoci ani nejlepší advokát.

Situací, do kterých se podnikatel dostává a kdy potřebuje právní pomoc, je samozřejmě nespočet. Advokáti často poskytují podnikatelům poradenství ve věcech pracovněprávních (v případech, kdy podnikatel má vlastní zaměstnance), obchodněprávních(kromě zmiňovaného vymáhání pohledávek jde zejm. o oblast tzv. korporátního práva, nekalé soutěže, různých závazkových právních vztahů, cenných papírů, atd.). Od účinnosti nového insolvenčního zákona podnikatelé často poptávají zastoupení advokátem v řízeních vedených podle tohoto zákona (zejm. při podávání insolvenčních návrhů a přihlášek do insolvenčních řízení). 

 

Podle jakých faktorů vybírat právního poradce?

Kritéria výběru vhodného právního zástupce jsou individuální, každý podnikatel má jiné priority a na svého advokáta klade jiné požadavky. Při výběru advokátaby se však potenciální klient měl vždy zajímat především o to, zda se advokát zaměřuje na oblast práva, kterou klient potřebuje. Velká část advokátů vykonává tzv. generální praxi a poskytuje tedy právní služby ze všech hlavních oblastí práva. Problém najít vhodného právního zástupce tedy nastává obvykle jen v případech, že klient potřebuje vyřešit nějaký opravdu speciální právní problém z oblasti, kterou se většina advokátů nezabývá.

Jako podstatné kritérium, podle kterého je vhodné se při výběru advokáta řídit, shledávám ve způsobu vzájemné komunikace. Moderní doba s sebou přináší řadu možností v této oblasti. I advokáti stále častěji využívají moderních technologií a komunikují se svými klienty e-mailem, přes ICQ, apod. Díky těmto technologiím již dnes není nezbytné trvat na tom, že advokát a klient musejí být ze stejného města. Advokáti také mohou být svým klientům k dispozici přesně tehdy, kdy je klienti potřebují.

Mezi další kritéria výběru advokáta jistě patří také finanční situace klienta a výše odměny, kterou si jednotliví advokáti za své služby účtují, a dále i dobrá pověst advokáta, reference apod.

Nejdůležitější však je, aby mezi klientem a advokátem byl navozen stav vzájemné důvěry. Pokud by klient v průběhu zastupování cítil, že nemá ke svému právnímu zástupci důvěru, je namístě advokáta změnit. 

Diskuze k článku

Přidat komentář
Eliska744 Dobrý den, když jsem se rozváděla já, manžel se mě snažil oškubat, kde to jen šlo, takže mi nezbývalo nic jiného, než si najít dobrého právníka a získat co nejvíce informací o mých právech. Velmi mi pomohli tady http://www.judrkazda.cz/spolecne-jmeni-manzelu. Pokud řešíte podobný problém, neváhejte se na ně obrátit, jsou opravdoví profesionálové.
1.11.2016 19:22 | Odpovědět
Honza233 Mít v dnešní době dobrého právníka za známého je neocenitelné. To jsem zjistil, když jsem se soudil s bráchou o auto. Pan Klekner mi pomohl a spor se nakonec podařilo vyřešit k mému prospěchu.
6.12.2017 16:49 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.