Právní formy podnikání pro fyzické a právnické osoby

Pokud chcete začít podnikat v České republice, můžete si vybrat z několika právních forem podnikání. Abychom vám usnadnili orientaci v problematice forem podnikání, přinášíme vám ucelený přehled právních forem podnikání.

Právní formy podnikání

Mezi základní právní formy podnikání patří fyzická a právnická osoba, z nichž obě možnosti skýtají několik dalších variant, ze kterých můžete vybírat.

Fyzická osoba – živnost

Fyzickou osobou je občan, který si vyřídí živnostenský list (případně se přihlásí jako zemědělec) a splní další podmínky pro podnikání vyplývající ze živnostenského zákona, daňových zákonů, zákonů o důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění apod. Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Proto jako živnostník vystupujete pod svým jménem a ručíte za své podnikatelské aktivity celým svým majetkem.

Živnostenský zákon dělí živnosti především podle podmínek získání živnostenského oprávnění na dvě skupiny:

1Živnosti ohlašovací 

Oprávnění provozovat ohlašovací živnost vzniká podáním písemného ohlášenína předepsaném tiskopise u příslušného živnostenského úřadu, případně dnem, který podnikatel uvede v ohlášení jako den zahájení své podnikatelské činnosti. Vznik živnostenského oprávnění u těchto živností tudíž nevyžaduje souhlas či rozhodnutí živnostenského úřadu. Pokud začínající podnikatel splní všechny podmínky stanovené zákonem pro danou živnost, může živnost provozovat ještě předtím, než mu bude vydán živnostenský list.

Podle podmínek, které musí ohlašovatel při ohlášení živnosti splňovat, zejména podle požadované odborné způsobilosti, se rozlišují tři druhy ohlašovacích živností:

  • řemeslné,
  • volné,
  • vázané.

2Koncesované živnosti

Koncesované živnosti mohou být provozovány výhradně na základě státního povolení - koncese. Oprávnění provozovat živnost tu vzniká až dnem doručení koncesní listiny, jíž byla koncese udělena. Na vydání koncesní listiny není právní nárok, její vydání může být při existenci zákonných důvodů žadateli odepřeno. Mezi koncesované živnosti jsou řazeny zásadně obory, u kterých je riziko ohrožení života, zdraví, majetku a zákonem chráněných veřejných zájmů zvlášť vysoké.

Zvláštním druhem živnosti jsou živnosti provozované průmyslovým způsobem, tzv. průmyslové živnosti.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Nejlepší online nabí Pokud potřebujete nouzové peníze zdarma buď formou úvěru, pak jsme tu pro vás; Nabízíme úvěr za nízké úrokové sazby a žádné náklady. napište nám ještě dnes
14.12.2020 03:26 | Odpovědět
Martin 363 V případě, ze by ste chteli podnikat a mít taky též sídlo online, tak bych ste se mohli určitě taky obrátit na sidlibezlimitu. cz, kde si umíte vytvořit virtuální sídlo firmy v Praze již od 90 KČ, a vyřešíte to i online z domova.
26.5.2020 15:46 | Odpovědět
Svatopluk Ševcik Chtěl bych se zeptat jak je to s exekucemi, když chci začít podnikat jako OSVČ???DEkuji
17.6.2018 22:02 | Odpovědět
Karel Karlos Karlivý Pane, jako OSVČ ručíte celým svým majetkem, takže exekuce by byla v plné parádě.
29.8.2018 13:23 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.