Provozovna – povinnosti podnikatele týkající se označení, zřízení i zrušení provozovny

Provozovna je podle živnostenského i obchodního zákoníku definována jako prostor, v němž je uskutečňována podnikatelská činnost (provozována živnost). Provozovna podléhá předpisům vyplývajícím z těchto zákonů, a to především z hlediska jejího označení, zřízení a zrušení.

Identifikační číslo provozovny – IČP

Identifikační číslo provozovny je údaj stanovený zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění.

IČP je desetimístné číslo a váže se k jednotlivému podnikatelskému subjektu.

U nových provozoven ohlášených po 1. 7. 2010 živnostenský úřad přidělí identifikační číslo provozovny (IČP), provede zápis do živnostenského rejstříku.

Všem provozovnám zřízeným před 1. 7. 2010 přidělí živnostenský úřad (příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona) identifikační číslo provozovny nejpozději do 30. června 2012.

Jestliže provozovnu s dříve přiděleným IČP získá jiná osoba, bude provozovně přiděleno nové IČP.

Specifické označení provozovny

Mobilní provozovna a automat musí – mimo standardní požadavky na označení provozovny – být dále označena údajem o místě podnikání nebo sídle podnikatele. Umístění automatů oznámí podnikatel předem živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má být automat umístěn.

Provozovna sloužící k poskytování služeb nebo k prodeji zboží spotřebitelům musí být označena navíc i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů) a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. Prodejní nebo provozní dobou nemusí být označena mobilní provozovna a automat.Provozovny, ve kterých je poskytováno přechodné ubytování musí být dále označeny kategorií a třídou ubytovacího zařízení.

U vstupu do provozovny sloužící jako zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti je jeho provozovatel povinen viditelně označit, zda jde o nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory pro kuřáky a nekuřáky (další podrobnosti v zák. č. 379/2005 Sb., v platném znění).

Kontrola správného označení provozovny je jednou z nejběžnějších kontrol živnostenského úřadu, opomínat své povinnosti se v tomto případě podnikateli nevyplatí.

 

Ukončení činnosti v provozovně

Při dočasném uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem označit též počátek a konec uzavření.

Ukončení činnosti v provozovně je nutné předem oznámit živnostenskému úřadu

Vedle svého IČ, adresy provozovny, identifikačního čísla provozovny (bylo-li již přiděleno) a faktického data ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen nejpozději k tomuto dni též oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

Podnikatel je povinen ohlásit každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

Další povinnosti podnikatele týkající se provozovny

Podnikatel je povinen pro každou provozovnu ustanovit osobu odpovědnou za její činnost.

Podnikatel má povinnost zajistit, aby provozovna odpovídala zvláštním předpisům, zejména tedy stavebním, požárním a hygienickým.

Pro podnikatele dále existuje povinnost zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba, byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb

Podnikatel je v nespolední řadě povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Alenaa Dobrý den. Chci se zeptat jsem od června po vyučení obor kuchař. Mohu si otevřít hostinskou činnost? Děkuji za odpověď. Alena
7.9.2018 15:05 | Odpovědět
Katerina Fekete Dobry den, muzete mi poradit zakon,ktery majiteli nemovitosti ukaze,ze mel preslozit vsechny platne revize,nez mi pronajmul prostor k podnikani? Nemohu najit pomoc. Dekuji
3.10.2017 14:14 | Odpovědět
Lucie155 Dobrý den chci se zeptat když chci otevřít v hospodě kuchyň musím zavolat na hygienu anebo až ked budem mít kuchyň hotovu? Může té mi poradit, děkuji
7.6.2016 18:50 | Odpovědět
Toas Hora Dobry den,je povinnost aby na provozovne bylanapsana provozni doba?Nebo staci teleon.

Dekuji.
22.3.2016 06:39 | Odpovědět
Zdeněk LT Dobrý den,
budu si v malé obci pronajímat prostor jako skladové prostory a očekávám měsíční pohyb cca 10 kamionů zboží.
Musím kromě na živnostenský úřad ještě někde oznamovat či žádat o povolení, zda tuto skladovou činnost mohu v obci provozovat?

Děkuji Růžička
17.11.2015 13:55 | Odpovědět
Jezdci Dobrý den chtěla bych se zeptat jsme neziskova organizace která organizuje jednou až dvakrát do měsíce akce kde zajišťuje občerstvení musí mít označenou provozovnu když v dudove kterou má vypujcenou není žádný pravidelný provoz čistě jen občasný při akci
Děkuji za odpověď
26.5.2015 22:40 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, doporučuji Vaši konkrétní situaci konzultovat na ŽÚ.
3.6.2015 11:42 | Odpovědět
ZdeněkN Dobrý den,
mám živnost mimo jiné na zpracování dřeva, mám pronajatý kus pozemku na okraji obce v které bydlím - jaké jsou podmínky pro zřízení provozovny na tomto pozemku (řezání, štípání dřeva "pod širým nebem").
15.5.2015 11:55 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, tyto informace Vám sdělí na Živnostenském úřadu.
15.5.2015 13:44 | Odpovědět
Jana88 Dobrý den,
budu si otevírat kosmetický salon a chci se zeptat, jestli je nějaká povinně stanovená provozní doba, protože zákaznice budu mít především na objednání. Nikde jsem tuto informaci nenašla.
Děkuji
13.5.2015 20:50 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, provozní dobu si stanovuje každý podnikatel sám. Ale měla byste ji na provozovnu uvést. Například: "Provozní doba: dle objednávek".
14.5.2015 11:41 | Odpovědět
Jana88 Super, děkuji.
19.5.2015 14:38 | Odpovědět
Martin11 Zdravím, když chci v budoucnu provozovat živnost v provozovně, která už je vedena na Živnostenském úřadě pod jménem majitele -> ten mi ji pronajme, musím mít na můj živnostenský list psané nové číslo provozovny ? Dvě čísla na jednu provozovnu ?
20.3.2015 18:58 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, odpověď se dozvíte na Živnostenském úřadu, kde Vám jistě ochotně poradí.
23.3.2015 08:37 | Odpovědět
Klára Kroutilová Zřízení provozovny se ohlašuje na formuláři " Změnový list" nebo jen na papíře: Firma:......... ....... Oznamujeme provozovnu na adrese: ..... Datum zahájení: ..... Předmět podnikání:..... Číslo oboru podnikání:..... . Datum:..... Podpis živnostníka/jed natele:........ .......
27.11.2014 11:32 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.