V čem se liší místo podnikání od provozovny?

V počátcích podnikání na podnikatele ze všech stran vyskakují nové pojmy a s nimi související povinnosti. Není divu, když pak kvůli zmatení pojmů dělají chyby. Jedním z obvyklých nedorozumění je i zaměňování pojmů „místo podnikání“ a „provozovna“. Na následujících řádcích vám osvětlíme význam obou slov.

Rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou

Místo podnikání

O místě podnikání hovoříme u fyzické osoby (u právnické osoby pak jde o sídlo společnosti). V obou případech plní roli podnikatelského ústředí.

Fyzická osoba může mít pouze jedno místo podnikání, které se vztahuje k celé jeho podnikatelské činnosti (tzn. i pro více živností). Místo podnikání musí mít podnikatel-fyzická osoba vždy.

Místem podnikání je adresa, odkud podnikatel-fyzická osoba řídí své podnikatelské aktivity (nechává si zasílat korespondenci, uzavírá obchodní smlouvy, fakturuje apod.). Jde o adresu ve smyslu poštovního řádu, tzn. musí obsahovat název obce, popř. její části, název ulice, číslo popisné nebo orientační (bylo-li přiděleno) a poštovní směrovací číslo.

Kde může mít podnikatel své místo podnikání

Živnostenským zákonem ani obchodním zákoníkem nejsou stanoveny podmínky pro určení místa podnikání. Přestože si tedy podnikatel může zvolit místo podnikání podle své vlastní úvahy, aktuální právní úprava nechápe místo podnikání jako libovolnou adresu určenou podnikatelem, ale především jako místo, ze kterého podnikatel skutečně řídí svoji podnikatelskou činnost. Proto také ukládá podnikateli povinnost dát skutečné místo podnikání zapsat do živnostenského, případně obchodního rejstříku.

 

Místem podnikání u fyzické osoby bývá nejčastěji adresa trvalého bydliště, popřípadě je běžné, že je místo podnikání shodné s adresou provozovny (má-li ji podnikatel). Pokud se místo podnikání liší od trvalého bydliště, je podnikatel povinen jej živnostenskému úřadu dokladovat dokumentem, který prokazuje právní nárok pro užívání prostor (užívací nebo vlastnické právo). To samé plazí i v případě, že má fyzická osoba trvalé bydliště hlášené v sídle obecního úřadu – je třeba u obce zajistit a doložit souhlas s umístěním místa podnikání v jejím sídle.

V případě, že se místo podnikání liší od bydliště podnikatele, musí podnikatel označit objekt, ve kterém má umístěno místo podnikání, a to jménem a příjmením a identifikačním číslem. Pokud je adresa bydliště fyzické osoby a místa podnikání shodná, označení na objektu být nemusí. Také v době přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, neexistuje (na rozdíl od provozovny) povinnost označovat tento fakt na místě podnikání.

Změna místa podnikání

Podnikatel je povinen změnu místa podnikání oznámit jakémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

V situaci, kdy máte v rejstříku živnostenského podnikání obě adresy shodné (trvalé bydliště a místo podnikání) a v předchozích jednání jste na živnostenském úřadě výslovně neuvedli, že hodláte mít vždy obě adresy stejné, při změně vašeho trvalého pobytu adresa místa podnikání zůstává na původní adrese starého bydliště, není automaticky změněna.

Od července roku 2012 vstoupila v platnost novela Živnostenského zákona, která nově zavádí praxi, kdy pokud fyzická osoba v ohlášení živnosti uvede požadavek na automatickou změnu adresy místa podnikání při budoucí změně adresy bydliště, nemusí již tuto změnu oznamovat živnostenskému úřadu.

Pozor u případů, kdy je bydliště změněno na adresu místa podnikání, v tomto případě musí podnikatel doložit právní důvod pro užívání těchto prostor, případně oznámit jinou adresu místa podnikání, a k ní doložit právní důvod pro užívání prostor.

Změna adresy místa podnikání je provedena až po oznámení podnikatelem u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v rámci ČR. Úřad, který obdrží oznámení o změně trvalého bydliště (a tím i změně místa podnikání) jako první, zapíše nové údaje do živnostenského rejstříku a po uhrazení správního poplatku vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.