Vyberte si správnou právní formu pro váš byznys

Právní formy podnikání

Začít dnes podnikat je poměrně jednoduché, dokonce by se dalo říci, že to nikdy nebylo snazší. Pokud se pro tuto cestu rozhodnete, hned na začátku vás čeká velké rozhodnutí - výběr právní formy pro vaše podnikání. A právě na ně se podíváme v tomto článku.

Obecně, zákon o dani z příjmu rozlišuje mezi právnickými osobami (obchodními společnostmi, spolky, neziskovkami a podobně) a fyzickými osobami. Obojí má svá pravidla, stejně tak i výhody a nevýhody, které je potřeba promyslet. Tak, abyste nešli zbytečně s dělem na vrabčáka.

Fyzická osoba - hodí se, když začínáte

Fyzickou osobou – živnostníkem se stanete, jakmile získáte oprávnění provozovat živnost, tedy živnostenské oprávnění. To se prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku , který byste měli mít uložený v místě svého podnikání.

Základním právním předpisem, který upravuje živnostenské podnikání, je živnostenský zákon . V něm najdete taxativní vymezení jednotlivých živností, které mohou být dvojího druhu - ohlašovací a koncesované. Jaký je mezi nimi rozdíl? Zatímco ohlašovací živnosti můžete po splnění stanovených podmínek (nejčastěji jde o vzdělání a praxi v dané činnosti) provozovat na základě pouhého ohlášení, koncesované živnosti lze provozovat až po získání koncese, tedy jakéhosi uznání ze strany státu, že můžete danou činnost provozovat. Typickým zástupcem koncesovaných živností je například výroba lihu, silniční motorová doprava či provozování cestovní kanceláře.

K přesnému zařazení vašeho oboru podnikání do výše uvedených skupin a ke zjištění konkrétních stanovených podmínek se budete muset podívat do příloh živnostenského zákona, kde jsou taxativně vymezeny. Pozor, samotný zákon byl mnohokrát novelizován, je tudíž důležité hledat v aktuální verzi zákona.

Pokud v zákoně “tu svoji” činnost nenajdete, je možné, že spadá do tzv. svobodných podnikání, které upravují jiné předpisy. Jedná se například o činnost notářů, daňových poradců, lékařů nebo bank.

Právnická osoba - pro větší byznys

V případě, že uvažujete o větším podnikání, nejspíš budete zvažovat založení právnické osoby, třeba ve formě obchodní společnosti (nejčastěji s.r.o., případně komanditní, či kapitálově náročná akciová společnost). Na rozdíl od živnosti, právnická osoba vzniká teprve zápisem do obchodního rejstříku . Musíte se tedy připravit na běh na delší trať. Bude vás čekat setkání s advokátem, splnění zákonných povinností, sepsání zakladatelských listin a samozřejmě nějaké ty poplatky.

Mezi nejznámější a nejčastěji využívanou právnickou osobu patří společnost s ručením omezeným. Také ona k podnikání potřebuje živnostenské oprávnění. Jeho nositelem v tomto případě ale už není majitel firmy coby fyzická osoba, například Josef Novák, ale přímo daná společnost, např. ABC spol. s r. o. K získání živností platí stejná ustanovení jako pro osoby fyzické, tudíž pro získání živnostenského oprávnění musí být v dané společnosti někdo, kdo požadované předpoklady splňuje a ten je potom uveden jako odpovědný zástupce, např. Josef Novák.

Jinou “ligou” je zakládání akciových společností, do kterých pak třeba může vaše podnikání časem vyrůst.

Podle jakých kritérií zvolit odpovídající právní formu

Pojďme se podívat na základní výhody a nevýhody, které byste měli zvážit u dvou základních forem podnikání, a to živnosti a společnosti s.r.o. Při zvažování je potřeba brát v potaz všechny konkrétní okolnosti – platí, že co je výhodné pro jednoho, nemusí být stejně prospěšné pro jiného.

Zjednodušeně se dá říci, že podnikání formou osoby fyzické (jako živnostník) je administrativně mnohem snadnější, a to jak z hlediska založení firmy, tak i následujícího výkaznictví. Základním a zásadním rozdílem je, že fyzická osoba může vést jednoduchou daňovou evidenci, při které se řídí zákonem o dani z příjmů, případně uplatňuje tzv. výdajový paušál, při kterém stačí vést evidenci příjmů. Právnická osoba musí vést složitější a na kvalifikaci náročnější podvojné účetnictví. Rozdíly jsou však i ve způsobu stanovení základu daně z příjmů, v míře zdanění, stejně tak i v používání vydělaných peněz.

Mezi další kritérium, které by mělo být při rozhodování o právní formě vzato v úvahu, je odpovědnost. Fyzická osoba ručí za své případné závazky svým veškerým majetkem. Je potřeba zdůraznit, že se tím nemyslí jen majetek, který sloužil k podnikání (tzv. majetek obchodní), ale skutečně všechen majetek dané fyzické osoby, tedy i majetek soukromý. Je proto žádoucí domyslet možné následky a dopady případných problémů - zejména na společný majetek manželů, jejichž majetkové poměry nejsou nijak upraveny (zúženy), v situaci, kdy jeden z nich bude čelit exekuci pro nesplacení úvěru, nezaplacení daní či jiných závazků – exekutor bude zabavovat všechno (kromě snubních prstenů a prádla).

Právnická osoba za své závazky ručí veškerým obchodním majetkem, ale společníci jen do výše svých nesplacených vkladů. A to je velký rozdíl – za závazky ručí firma ABC spol. s r.o., nikoliv její majitel pan Novák. Trochu složitější je to pak u osoby jednatele. Ten může v určitých případech ručit za závazky společnosti, pokud společnost nevedl “s péčí řádného hospodáře”. V takovém případě se posuzuje, jakou společnosti způsobil škodu, kterou je následně povinen společnosti uhradit. Za závazky společnosti pak ručí do výše nesplacené náhrady škody.

V neposlední řadě mohou být někdy podstatnou proměnnou při rozhodování o právní formě očekávané vazby na obchodní partnery – odběratele. Bude-li chtít podnikatel získat zakázky ve větších finančních objemech, nemusí se, coby fyzická osoba, jevit svým potenciálním zákazníkům důvěryhodně a může být považován za „garážovou“ firmu.

Do založení společnosti se nemusíte pouštět sami

Pokud se vám zdá problematika založení společnosti složitá, můžete využít služeb profesionálů, kteří se tímto zabývají. Doporučit můžeme např. společnost Comeflex , která má se zakládáním firem dlouholeté zkušenosti. Co tím získáte? Kompletní servis, kdy za vás vše potřebné vyřídí někdo jiný a především klid na duši, že jste na nic důležitého nezapomněli. A co že to tak může stát? Základní cena založení společnosti s ručením omezeným se pohybuje kolem dvanácti tisíc korun.

Další variantou je třeba nákup již založené společnosti, ale o tom zase příště.

Článek vznikl za podpory společnosti Comeflex, specialisty na zakládání firem, prodej ready made společností a poskytování virtuálních sídel pro společnosti.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Nejlepší online nabí Pokud potřebujete nouzové peníze zdarma buď formou úvěru, pak jsme tu pro vás; Nabízíme úvěr za nízké úrokové sazby a žádné náklady. napište nám ještě dnes
14.12.2020 03:23 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.