Zahájení a registrace podnikání – Centrální registrační místa (CRM) a Jednotný registrační formulář (JRF)

Od roku 2006 byly živnostenské úřady prohlášeny za Centrální registrační místa (CRM) a podnikateli nyní stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. To samé platí pro založení firmy.

Ohlášení podnikání – Centrální registrační místa a Jednotný registrační formulář

Během zakládání živnosti musel podnikatel vyplnit postupně na živnostenském úřadu, finančním úřadu a správě sociálního zabezpečení minimálně čtyři formuláře. S formuláři, které mnohdy obsahovaly totožné údaje, musel jednotlivé úřady obejít sám podnikatel.

Od 1. 8. 2006 byly živnostenské úřady prohlášeny za centrální registrační místa a podnikateli teď stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. CRM tak umožní provést registraci podnikatele bez nutnosti dodávat např. doklady o bezdlužnosti nebo výpis z rejstříku trestů.

CRM – Centrální registrační místa

Rozsáhlou novelou živnostenského zákona, jakož i dalších zákonů (zákonem č. 214/2006 Sb.), došlo k rozšíření pravomoci živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst – CRM. Podnikatelé mohou od 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo na živnostenském úřadě.

 

Hlavním principem CRM je větší efektivita a urychlení začátku podnikání. Pokud bude podnikatel provádět úkon prostřednictvím CRM budou od něho potřebné informace získány na jednotném formuláři, který vydalo MPO. Živnostenský úřad po shromáždění těchto údajů postoupí přihlášky k registraci a oznámení věcně příslušným orgánům veřejné správy. Mělo by dojít k podstatnému zjednodušení.

JRF – Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář nahrazuje různé typy formulářůpro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných údajů.

Jednotný registrační formulář – JRF byl vypracován tak, aby byl co nejpřehlednější jak pro klienty CRM, tak pro následnou práci ze strany pracovníků CRM.

Typy jednotných registračních formulářů – JRF

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu.

Jednotný registrační formulář – fyzická osoba ke stažení + Pokyny k vyplnění JRF – fyzická osoba ke stažení

Jednotný registrační formulář – právnická osoba ke stažení + Pokyny k vyplnění JRF – právnická osoba ke stažení

Elektronický JRF – Elektronický jednotný registrační formulář

Elektronická podoba jednotného registračního formuláře je připravena k přímému vyplnění pomocí počítače a opakovanému použití při jeho uložení. Před použitím elektronické verze JRF je ale nutné nejdříve instalovat aplikaci 602XML Filler. Po instalaci lze konkrétní JRF vyplnit bez problémů.

Vyplněný a podepsaný formulář se podává stejně jako tištěné verze na CRM příslušného obecního živnostenského úřadu.

JRF online

Také lze využít obdobné aplikace interaktivního formuláře na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz, který umožňuje práci s garantovanými formuláři a žádostmi úřadů a institucí. Pro práci s aplikací se však musí žadatel přihlásit.

Formuláře lze vyplnit on-line, vytisknout, uložit v elektronické podobě přímo v aplikaci či v osobním počítači. Aplikace využívá osobní registrační údaje, které automaticky vkládá do formulářů.

Seznam povinností OSVČ pro vás

E-book s kompletním seznamem povinností OSVČ

Na 10 stranách je zachycen seznam všech zákonných povinností podnikatele OSVČ, se kterými se během svého podnikání setká.

Jen za 150 Kč vč. DPH

povinnosti titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.