Evropská společnost (SE) – kapitálová obchodní společnost založená evropským právem

Pro evropskou společnost se používá zkratka SE a jedná se o kapitálovou obchodní společnost, která je založena evropským právem. V podstatě je to nadnárodní akciová společnost, která pro podnikatele přináší řadu výhod a odlišností od tradičních forem podnikání.

 

Organizační struktura evropské společnosti

Jednou z mnoha předností evropské společnosti je její flexibilita v oblasti struktury řídících orgánů. Zakladatelé totiž mají možnost rozhodnout se mezi monistickým či dualistickým modelem organizace orgánů společnosti, ať už podle výhodnosti jednoho z modelů pro danou společnost nebo podle zvyklostí v mateřské zemi.

Tím je umožněn podnikatelům pocházejícím z tradičně monisticky orientovaných států (především anglosaský svět, Itálie, Francie) zachovat pro ně známou organizační strukturu v zemích, kde by při zakládání musela společnost povinně použít dualistickou formu (Německo, ČR). Pro státy s dualistickou tradicí to samozřejmě platí naopak. Model řízení se navíc může měnit i během existence SE pouhou změnou stanov.

 

Monistická (anglosaská) struktura evropské společnosti

V případě monistické (anglosaské) struktury je v čele společnosti správní rada, která ztělesňuje řídící i dozorčí orgán. Správní orgán musí mít v ČR nejméně tři členy. Pokud SE nepodléhá zapojení zaměstnanců, mohou jednotlivé členské státy umožnit dokonce vytvoření jednočlenné správní rady, jak je tomu v případě Slovenska.

V klasickém modelu stojí v čele správní rady její předseda, který zároveň plní funkci generálního ředitele – v tom případě získává úlohu výkonného člena orgánu. V alternativním modelu je funkce předsedy správní rady převážně reprezentativní a koordinační, oddělená od funkce generálního ředitele, který je oprávněn k obchodnímu vedení.

Hlavní výhodou této struktury je urychlení rozhodovacích procesů, nižší náklady na administrativu a usnadnění systému pro menší podniky.

 

Dualistická (kontinentální) struktura evropské společnosti

Dualistická (kontinentální) struktura je prakticky shodná s pojetím akciové společnosti v českém právu. Řídící orgán – představenstvo je složeno z manažerů odpovědných dozorčí radě. Funkce člena představenstva je neslučitelná se členstvím v dozorčí radě a naopak. Oba orgány mohou být pouze jednočlenné oproti minimálně tříčlenným orgánům a.s. (jednočlenné představenstvo je umožněno pouze společnostem s jediným akcionářem).

Výhodou tohoto systému je oddělení řízení a kontroly a dozorčí rada jako dobrý zástupce akcionářů. Kromě toho je významným motivujícím prvkem pro některé společnosti již zmíněná menší personální náročnost vedení.

 

Nejvyšší orgán evropské společnosti

Valná hromada je tradičně nejvyšším orgánem akciové společnosti a totéž platí i pro SE. Většina ustanovení v nařízení o SE týkající se valné hromady odkazuje na vnitrostátní úpravu o akciové společnosti. V ČR tak může valná hromada rozhodovat pouze o záležitostech, které jsou jí svěřeny ve stanovách nebo zákonem. Samotné postavení akcionářů se potom řídí převážně vnitrostátním právem.

Zdroj: V článku byly použity informace ze serveru Společnosti Online.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.