Jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tomu ale předchází faktické založení společnosti, které je spojené se sepsáním a podpisem společenské smlouvy společníky. V následujícím článku se dozvíte, jaký je potřebný základní kapitál, jak a kde podat návrh zápisu do obchodního rejstříku i jaké dokumenty je potřeba doložit.

Založení společnosti s ručením omezeným

Založení firmy je obecně upraveno v ustanovení § 57 obchodního zákoníku, společnost s ručením omezeným je potom upravena v ustanovení § 105 a násl. obchodního zákoníku.

Společenská smlouva

Podepsáním společenské smlouvy je společnost s ručením omezeným fakticky založena. Pokud je pouze jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina.

Společenská smlouva i zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu.

Náležitosti společenské smlouvy

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • firmu a sídlo společnosti,
 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 • předmět podnikání (činnosti),
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu,
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 • jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje,
 • určení správce vkladu,
 • jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník (například údaje o rezervním fondu, a v případě, že vložen do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad, další obligatorní náležitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka).

Základní kapitál

Po podpisu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny je potřeba složit základní kapitál, který činí minimálně 1 Kč. Ten se uloží na účet v bance, který je vedený na jméno společnosti. Tento účet zakládá správce vkladu uvedený ve společenské smlouvě.

Pokud je  založení s.r.o. realizováno pouze jedním zakladatelem, musí být splacen celý základní kapitál.

Návrh zápisu do obchodního rejstříku

Společnost s ručením omezeným vzniká dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. Dříve než je možné podat návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku, je třeba tuto společnosti založit.

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku podává společnost u místně příslušného rejstříkového soudu. Návrh podepisují všichni jednatelé a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku se podává na formuláři, který obsahuje následující části:

 • Rejstříkový soud.
 • Navrhovatel.
 • Společnost s ručením omezeným, jíž se návrh týká.
 • Návrh na zápis.
 • Přílohy.
 • Datum provedení zápisu.
 • Závěrečná část.
 • Poznámky.

Vyplnit Formulář pro zápis společnosti s ručením omezeným není příliš složité, ale důležité je vědět, jaké potřebné přílohy potřebujete k návrhu na zápis doložit.

Postup založení s.r.o.

E-book s praktickým návodem na založení s.r.o.

Na 10 stranách je přesně popsán postup založení a zápisu s.r.o. do Obchodního rejstříku v roce 2018.

Jen za 150 Kč vč. DPH

sro titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
Milan875 Děkuji za článek. A není lepší být spíše živnostníkem? Investice u sro jsou přece větší, ne? Dobrý článek je i tady https://comeflexoffice.cz/kde-se-vyplati-podnikat-jako-osvc-a-kdy-je-lepsi-zalozit-sro/. Já jsem živnostník, ale taky už jsem jednu dobu uvažoval nad sro.
29.5.2019 10:41 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.