Jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tomu ale předchází faktické založení společnosti, které je spojené se sepsáním a podpisem společenské smlouvy společníky. V následujícím článku se dozvíte, jaký je potřebný základní kapitál, jak a kde podat návrh zápisu do obchodního rejstříku i jaké dokumenty je potřeba doložit.

Přílohy k zápisu s.r.o. do Obchodního rejstříku

 • Doklady o založení – společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu.
 • Doklady o předmětu podnikání (je-li založena za účelem k podnikání) - oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenské listy, atd.).
 • Doklady o splacení vkladu (prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem, potvrzení banky o složení vkladu na základní kapitál).

V případě nepeněžitého vkladu, kdy je vkladem nemovitost:

 1. výpis z katastru nemovitostí na vkládanou nemovitost (pro jistotu ne starší než tři měsíce),
 2. usnesení příslušného soudu o jmenování znalce, znalecký posudek soudem jmenovaného soudního znalce na vkládanou nemovitost,
 3. písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem.
 • Doklady o sídle – písemné prohlášení vlastníka prostor, kterým uděluje souhlas k užívání těchto prostor, anebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce; výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců.
 • Doklady o jednatelích – výpis z rejstříku trestů jednatelů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení jednatele s úředně ověřeným podpisem o tom, že je způsobilý k právním úkonům, že splňuje podmínky provozování živnost podle § 6 živnostenského zákona a nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 a splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku.
 • Doklady o členech dozorčí rady (je-li tento nepovinný orgán zřízen) - stejné doklady jako u jednatelů.
 • Doklady do sbírky listin – společenská smlouva nebo zakladatelská listina, podpisové vzory jednatelů, znalecký posudek na vkládanou nemovitost (je-li vložena nemovitost).

Ostatní dokumenty:

 1. plná moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci (jestliže jednatelé zmocnili tyto osoby k podání návrhu na zápis s úředně ověřenými podpisy jednatelů),
 2. souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se v rámci zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku zapisují jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel tento souhlas doložit spolu se souhlasem jednatelů).

Provedení zápisu obchodního rejstříku trvá cca jeden týden. Po jeho provedení je nutné společnost registrovat na finančním úřadě a do osmi dnů od nástupu zaměstnanců je registrovat na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Kolik vás bude založení s.r.o. stát

Založení s.r.o. je celkem nákladnou záležitostí –za formální založení s.r.o. začínající podnikatel zaplatí minimálně 10 250 Kč

Jaké jsou jednotlivé položky na účtu založení společnosti s ručením omezeným se dozvíte v článku Na kolik vás přijde založení podnikání

Změny u společností s ručením omezeným od ledna 2014

Pozor, od ledna příštího roku, kdy vstupuje v platnost nový Zákon o obchodních korporacích, nastanou u společností s ručením omezeným významné změny. Přečtěte si jaké:

Víte, že základní kapitál vaší s.r.o. může být jen 1,- Kč?

Postup založení s.r.o.

E-book s praktickým návodem na založení s.r.o.

Na 10 stranách je přesně popsán postup založení a zápisu s.r.o. do Obchodního rejstříku v roce 2018.

Jen za 150 Kč vč. DPH

sro titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
Milan875 Děkuji za článek. A není lepší být spíše živnostníkem? Investice u sro jsou přece větší, ne? Dobrý článek je i tady https://comeflexoffice.cz/kde-se-vyplati-podnikat-jako-osvc-a-kdy-je-lepsi-zalozit-sro/. Já jsem živnostník, ale taky už jsem jednu dobu uvažoval nad sro.
29.5.2019 10:41 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.