Jak založit veřejnou obchodní společnost (v.o.s.)

Rádi byste založili veřejnou obchodní společnost, ale nevíte, jak na to? Přinášíme vám proto postup pro založení v.o.s. V čánku se také dozvíte, jaký je pro v.o.s. základní kapitál, jak a kde podat návrh k zápisu do obchodního rejstříku i jaké přílohy je potřeba dodat.

 

 

Veřejná obchodní společnost

Veřejnou obchodní společností se rozumí společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají společně a ručí za závazky takové společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.

Název veřejné obchodní společnosti musí obsahovat označení "veřejná obchodní společnost", popř. zkratku "veř. obch. spol." nebo "v. o. s.". Obsahuje-li název společnosti jméno alespoň jednoho ze společníků, stačí dodatek "a spol.".

Veřejná obchodní společnost musí být tvořena minimálně dvěma právními subjekty. Jejím podstatným znakem je neomezené ručení společníků ve vztahu k třetím osobám. Za společnost jednají všichni společníci, pokud se ovšem nedohodnou jinak.

Výhodou v.o.s. je poměrně jednoduché založení, neboť se nemusí skládat žádný základní kapitál, dalším momentem je důvěryhodnost takovéto společnosti vůči třetím osobám, neboť kromě majetku společnosti za závazky společnosti ručí i její společníci.

 

Společenská smlouva (zakladatelská listina) v.o.s.

V.o.s. se zakládá uzavřením společenské smlouvy. Tu musí uzavřít a podepsat minimálně dva společníci (FO nebo PO), podpisy musí být úředně ověřeny. Pokud se jedná o fyzickou osobu, musí tato osoba splňovat podmínky provozování živnosti a nemůže tak být žádná překážka k provozování živnosti. Pokud je společníkem právnická osoba, práva a povinnosti společníka vykonává vždy fyzická osoba, a to buď statutární orgán společnosti nebo pověřený zástupce PO.

Náležitosti společenské smlouvy

  • název a sídlo společnosti,
  • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
  • předmět podnikání (činnosti).

Tyto náležitosti jsou pro platnost smlouvy nezbytné, další náležitosti smlouvy si určí po dohodě společníci.

 

Základní kapitál u v.o.s.

U v.o.s. není dána povinnost tvořit minimální základní kapitál, proto nemusí společníci dávat žádný vklad. Pokud se ale společníci ve rozhodnou vložit vklad, musí to být stanovené ve společenské smlouvě spolu s dalšími údaji – lhůta splacení vkladu, možnost splácet vklady postupně. Pokud není lhůta ve smlouvě stanovena, musí společník splatit svůj vklad bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti.

Vklad do společnosti může být peněžitý i nepeněžitý (není potřeba znalecký posudek na jeho ocenění). V případě nesplacení vkladu je stanoven zákonem 20 % úrok z prodlení z dlužné částky. Společenská smlouva však může tento úrok snížit nebo ho nemusí stanovit.

 

Podnikatelské oprávnění v.o.s.

U veřejné obchodní společnosti je ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku potřeba zažádat o vydání živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. V případě, že činnost může být (podle zvláštních předpisů) vykonávána pouze fyzickou osobou s oprávněním, zapíše se tato činnost do předmětu podnikání společnosti jen v případě, že je prokázáno, že tuto činnost bude vykonávat oprávněná osoba.

Diskuze k článku

Přidat komentář
veson 20% úrok v případě nesplacení vkladu zákon nestanoví, dle §101 ZOK, odst.1 Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, platí úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené jiným právním předpisem, ledaže společenská smlouva určí jinak.
5.9.2019 11:27 | Odpovědět
MichaelaV společník veřejné obchodní společnosti


Dobrý den,

nevím jestli to sem patří, ale píšu diplomovou práci a potřebovala bych poradit. Může být společník veřejné obchodní společnosti zároveň i v této společnosti zaměstnán na hlavní pracovní poměr? Nebo jen na dohodu o provedení práce nebo vůbec?

Děkuji moc za pomoc

M
8.3.2016 11:16 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.