Jak založit veřejnou obchodní společnost (v.o.s.)

Rádi byste založili veřejnou obchodní společnost, ale nevíte, jak na to? Přinášíme vám proto postup pro založení v.o.s. V čánku se také dozvíte, jaký je pro v.o.s. základní kapitál, jak a kde podat návrh k zápisu do obchodního rejstříku i jaké přílohy je potřeba dodat.

 

 

 Návrh zápisu do obchodního rejstříku

Posledním krokem vzniku v.o.s. je podání zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do OR podává společnost u místně příslušného rejstříkového soudu. Návrh podepisují všichni jednatelé a jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Společníci mohou zmocnit také jiné osoby pomocí plné moci, ta musí být rovněž úředně ověřena.

 

Návrh na zápis do OR se podává na formuláři, který obsahuje následující části:

 • Rejstříkový soud.
 • Navrhovatel.
 • Společnost, jíž se návrh týká.
 • Návrh na zápis.
 • Přílohy.
 • Datum provedení zápisu.
 • Závěrečná část.
 • Poznámky.

Vyplnit Formulář pro zápis veřejné obchodní společnosti není příliš složité, ale důležité je vědět, jaké přílohy potřebujete k návrhu na zápis doložit.

 

Přílohy formuláře pro zápis v.o.s. do Obchodního rejstříku

 • Doklady o založení – společenská s úředně ověřenými podpisy.
 • Doklady o předmětu podnikání oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenské listy, atd.).
 • Doklady o sídle písemné prohlášení vlastníka prostor nebo jeho správce, že souhlasí s užíváním těchto prostor, výpis z katastru nemovitostí (ne starší jak 3 měsíce).
 • Doklady o společnících v.o.s. – výpis z rejstříku trestů společníků (ne starší jak 3 měsíce), čestné prohlášení společníků s úředně ověřeným podpisem o tom, že je způsobilý k právním úkonům, že splňuje podmínky k provozování živnosti, potvrzení správce daně (že společník nemá žádné splatné daňové nedoplatky).
 • Doklady do sbírky listin – společenská smlouva, podpisové vzory společníků, kteří jsou statutárním orgánem v.o.s.
 • Ostatní dokumenty:
 1. plná moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci (jestliže společníci zmocnili tyto osoby k podání návrhu na zápis s úředně ověřenými podpisy společníků).
 2. souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se v rámci zápisu v.o.s. do obchodního rejstříku zapisují jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel tento souhlas doložit spolu se souhlasem společníků).

Provedení zápisu obchodního rejstříku trvá cca jeden týden. Po jeho provedení je nutné společnost registrovat na finančním úřadě a do osmi dnů od nástupu zaměstnanců je registrovat na příslušné správě sociálního zabezpečení.

 

Změny u veřejných obchodních společností od ledna 2014

Pozor, od ledna příštího roku, kdy vstupuje v platnost nový Zákon o obchodních korporacích, nastanou u veřejných obchodních společností významné změny. Přečtěte si jaké:

Víte, jaké změny čekají v roce 2014 komanditní a veřejné obchodní společnosti?

 

 

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
veson 20% úrok v případě nesplacení vkladu zákon nestanoví, dle §101 ZOK, odst.1 Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, platí úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené jiným právním předpisem, ledaže společenská smlouva určí jinak.
5.9.2019 11:27 | Odpovědět
MichaelaV společník veřejné obchodní společnosti


Dobrý den,

nevím jestli to sem patří, ale píšu diplomovou práci a potřebovala bych poradit. Může být společník veřejné obchodní společnosti zároveň i v této společnosti zaměstnán na hlavní pracovní poměr? Nebo jen na dohodu o provedení práce nebo vůbec?

Děkuji moc za pomoc

M
8.3.2016 11:16 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.