Kdo se (ne)bude moci stát členem orgánu obchodní korporace po 1. 1. 2014

Jak již bylo mnohokráte zmíněno, od 1. 1. 2014 velmi pravděpodobně vstoupí v platnost nový Zákon o obchodních korporacích, který přinese revoluční změny týkající se již existujících, ale zejména pak nově založených, obchodních společností (korporací). Spolu s tímto Zákonem vstoupí v platnost i nový Občanský zákoník. Vedle již dříve zmíněných změn upravují tyto zákony nově i podmínky pro ty, kteří jsou nebo se budou chtít stát orgány obchodních korporací, tedy přesněji řečeno členy orgánů volených. Kdo se tedy bude moci stát jejich členem?

 

Seriál – Zákon o obchodních korporacích

Díl 7: Kdo může a kdo nemůže být členem orgánu obchodní korporace

Obecné podmínky pro členství upravuje nový Občanský zákoník v § 152 odst. 2, který uvádí, že fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolávána, musí být plně svéprávná.

 

Svéprávnost a bezúhonnost

Plně svéprávným se pak dle § 30 nového Občanského zákoníku stává člověk svou zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku věku. I nový Zákon o obchodních korporacích vychází v § 46 z odkazu na Živnostenský zákon a říká, že členem orgánu obchodní korporace nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu Zákona o živnostenském podnikání a u koho nastala překážka provozování živnosti. Živnostenský zákon pak toto upravuje ve svém § 6 odst. 2 a § 8 odst. 1.

 

Aktivita ve společnosti, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs

Další omezení možnosti stát se členem orgánu obchodní společnosti představuje § 38l současného Obchodního zákoníku, který uvádí, že členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nemůže být ten, kdo vykonával kteroukoliv ze srovnatelných funkcí v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Tato překážka pak trvá po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci usnesení o zrušení konkursu nebo usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.

Tuto problematiku pak nový Zákon o obchodních korporacích řeší v § 46 odst. 2 s tím, že kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo obchodní korporaci informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž v průběhu posledních 3 let působil jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení. Platilo by tedy, že pokud na tento fakt dotyčná osoba upozorní předem, pak tato skutečnost není překážkou pro jeho zvolení či jmenování do orgánu obchodní korporace stejně tak, jako je tomu možno dle § 38l odst. 5 pís. a) a b) nyní. Nicméně nový Zákon o obchodních korporacích ještě v tomto paragrafu odkazuje na § 63-65, které uvádí, kdy je možné osobu „diskvalifikovat“ z výkonu funkce člena statutárního orgánu.

Jak už bylo naznačeno, tyto paragrafy nového Zákona o obchodních korporacích řeší vyloučení člena statutárního orgánu obchodních korporací z výkonu funkce, a to i v případě, kdy osoba splňuje výše uvedené obecné podmínky. V průběhu insolvenčního řízení může insolvenční soud i bez návrhu rozhodnout, že člen statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace, který byl ve funkci v době vydání rozhodnutí o úpadku nebo po něm, nesmí po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace.

 

Pokračování článku naleznete zde.

Autorem článku je Vilém Dostál, Team Leader oddělení ZSS ve společnosti SMART Office & Companies.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.