Koupí ready made obchodní společnosti jednoduše zahájíte své podnikání

Stále více začínajících podnikatelů dnes už ví, že zahájení podnikání je možné řešit i jinak, než běháním po úřadech a sháněním potřebných razítek. I to je důvodem, proč služby specializovaných společností, které zakládají ready-made společnosti, rostou na oblibě.

Ready-made společnost – rychlé zahájení podnikání

Založení firmy v České republice nejde je tak ze dne na den, začínající podnikatel má v cestě za podnikáním nastaveny mnohé administrativní překážky a tak není divu, že čím dál více z nich volí raději méně náročnou formu založení firmy – ready made společnosti.

Ready-made společnost je podnikatelský subjekt, který byl zcela běžným způsobem založen, aby byl následně připraven k prodeji novému vlastníkovi. Jedná se o firmu, která splňuje všechny náležitosti a zákonné požadavky, ale dosud s ní nebylo žádným způsobem nakládáno. Je určena k převedení na nového majitele, nemá žádnou podnikatelskou minulost – daňové ani právní zatížení.

Co získáte koupí ready-made společnosti

Koupí ready-made společnosti si kupujete službu spočívající v jejím samotném založení. Produkt jako takový se nijak neliší od firmy, kterou byste získali, pokud byste společnost zakládali sami. V porovnání s tím se ale jedná o řešení mnohem komfortnější a pochopitelně také rychlejší. Zatímco se majitelem ready-made firmy můžete stát do druhého dne, založení obchodní společnosti dnes dle platné legislativy a z ní vyplývajících zákonných postupů trvá přibližně měsíc, a patří tak díky značné administrativní a časové náročnosti k nejkomplikovanějším krokům v podnikatelském životě. Proto vznikly specializované firmy nabízející prodej s.r.o., a.s. a dalších typů obchodních společností, které vše udělají za klienta.

Ready-made společnost má následující rysy

 • je již zapsaná v obchodním rejstříku,
 • má plně splacen základní kapitál,
 • akcie jsou prosty jakýchkoliv zástavních či jiných práv, povinností, plateb, věcných břemen, opcí, předkupních práv či jakýchkoliv nároků ve prospěch třetích osob,
 • společnost ode dne svého vzniku do dne uzavření smlouvy nevykonávala žádnou podnikatelskou ani jinou obdobnou činnost, neobchodovala ani neposkytovala služby,
 • společnost nepřevzala, vyjma smlouvy o vedení běžného účtu s příslušnou bankou, která vede běžný účet společnosti, žádný závazek či povinnost na základě jakékoliv smlouvy či jiné dohody,
 • společnost neposkytla ručení za závazky či povinnosti třetích osob,
 • společnost nevlastnila ani nevlastní dceřinou společnost,
 • společnost neměla a nemá žádné zaměstnance,
 • nedošlo k prohlášení konkursu na majetek společnosti ani nebyl podán návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti,
 • společnost je daňovým rezidentem ve smyslu příslušných právních předpisů pouze na území České republiky a nemá žádné existující ani potencionální daňové závazky,
 • společnost je registrována k dani z příjmů právnických osob v souladu se zákony České republiky, řádně podala všechna daňová přiznání, uhradila všechny své daňové závazky a nemá žádné závazky ani nedoplatky související s platbami pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
 • společnost není účastníkem žádných soudních sporů ani proti ní není vedeno žádné správní řízení.

Velkou výhodou u nákupu již připravené společnosti je její okamžitá dostupnost. Okamžitě po převodu společnosti do vašeho vlastnictví můžete začít za společnost jednat a začít podnikat. Aktualizace zápisu společnosti v Obchodním rejstříku při změně majitele či jména společnosti trvá obvykle pět až deset pracovních dní. Dokumentace spojená se založením společnosti je právně ověřená, připracují ji profesionální advokáti a vy tak máte jistotu, že je vše v souladu se zákony.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.