Podnikání v Německu formou GmbH

Díky volnému pohybu služeb a svobodě usazování se v kterémkoliv členském státě Evropské unie jako jedněm ze základních svobod a „vymožeností“ Evropské unie, mohou i čeští občané jako podnikatelé poskytovat své služby v jiných členských státech EU, tj. i u našich západních sousedů, například v Německu, či založit tam svůj podnik a podnikat tam a to ve stejné právní formě jako občané tohoto státu.

 

 

GmbH – nejčastější právní forma podnikání v Německu

V situaci, kdy chce český podnikatel využít svobody usazování a chce podnikat v Německu v právní formě upravené německým právním řádem, může zvolit například velmi oblíbenou formu obchodní společnosti - společnosti s ručením omezeným, v Německu označenou jako Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).   Ručení u společnosti GmbH Německá GmbH vykazuje řadu znaků shodných s českou s.r.o.. Jak již napovídá název společnosti, jak v češtině, tak v němčině, je zřejmě její největší předností skutečnost, že ručení společníků je omezeno. U GmbH neručí společníci za závazky společnosti osobně, ručí za ně GmbH jako právnická osoba sama. Podobně u české s.r.o. ručí společníci za závazky společnosti jen do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

 

Základní kapitál u GmbH

Uvažujete-li o založení německé GmbH, pak vězte, že minimální výše jejího základního kapitálu je 25.000,- EUR (u s.r.o. je to 200.000,- Kč), přičemž minimální výše vkladu na jednoho společníka je 100,- EUR (u české s.r.o. pak 20.000,- Kč). Německou GmbH může založit minimálně jeden zakladatel (samozřejmě ale i více zakladatelů) ke každému zákonem dovolenému účelu (i česká s.r.o. může být založena jen jedním, ale i více zakladateli).

 

Jak založit GmbH

Pokud jde o samotné založení společnosti, pak jak v SRN, tak v Česku musí mít společenská smlouva – jejíž minimální obsah je v obou zemích předepsán zákonem – formu notářského zápisu, samotná společnost ale vznikne až zápisem do obchodního rejstříku (Handelsregister).  Po sepisu společenské smlouvy, ale před zápisem do obchodního rejstříku hovoříme v Německu o tzv. Gründungsgesellschaft nebo Vorgesellschaft („zakládaná společnost“, „společnost v založení“), která sice ještě nemá právní subjektivitu, ale je oprávněna se již zavazovat. Přitom osoba, která za ni v této fázi zakládání jedná, ručí osobně za provedené právní úkony. Tyto úkony zavazují i samotnou Gründungsgesellschaft, a následně (okamžikem zápisu do obchodního rejstříku) vzniklou GmbH.

Okamžikem zápisu do obchodního rejstříku pak zaniká ručení jednajícího a zakladatelů společnosti (pokud ovšem nenastane situace, že vzniklé závazky již nejsou kryty základním kapitálem) V této fázi existence společnosti se k jejímu obchodnímu jménu (firmě) připojuje dodatek i.G. nebo i.Gr. (in Gründung).

 

Orgány společnosti GmbH

U GmbH, tak s.r.o. je statutárním orgánem jeden nebo více jednatelů (Geschäftsführer), nejvyšším orgánem společnosti je pak valná hromada (Gesellschafterversammlung), třetím orgánem je pak dozorčí rada (Aufsichtsrat), kterou GmbH povinně zřizuje jen má-li více než 500 zaměstnanců, česká s.r.o. je pak povinna ji zřídit jen stanoví-li tak společenská smlouva nebo zvláštní zákon.

Uvažujete-li o zřízení německé GmbH (ale i v případě úvah o jiné formě podnikání) doporučujeme vám se v první fázi obrátit s žádostí o konzultace na místní hospodářské nebo řemeslné komory (Deutsche Industrie- und Handelskammer), které mají ve všech spolkových zemích vytvořenu poměrně hustou síť poboček, a v neposlední řadě pak zejména na specializované advokáty či daňové poradce.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.