Právnická osoba – základní rysy obchodních společností

Přinášíme vám všechny podstatné informace týkající se obchodních společností. Dozvíte se například, jaké skutečnosti upravuje zakladatelská listina obchodní společnosti či jak lze nakládat se základním kapitálem právnické osoby.

Rezervní fond obchodní společnosti

Finanční prostředky vyčleněné na krytí nepředvídaných ztrát. Tvoří se dobrovolně nebo ze zákona. Povinně vytvářet rezervní fond zákon vyžaduje pouze u kapitálových společností (společnost s ručením omezeným, akciová společnost). Jedná se o tedy zákonný rezervní fond.

Zákaz konkurence

Jedná se o ustanovení zákona, které vylučuje statutárním zástupcům obchodních společností (osobám oprávněným tyto společnosti řídit) podnikat ve stejném oboru či řídit jiné společnosti podnikající ve stejném oboru. Toto lze obejít zajištěním si souhlasu ostatních společníků s touto aktivitou statutárního zástupce. V případě porušení tohoto zákonného ustanovení vzniká ostatním společníkům nárok na poměrně složitou náhradu škody vůči tomuto statutárnímu zástupci.

Obchodní firma

Je název, pod kterým společnost podniká. Jedná se nejen o název, ale i povinný dodatek, z něhož lze zjistit, o jakou společnost se jedná (a.s., v.o.s., s.r.o., spol. s r.o., k.s., či akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným).

Zastupování společnosti

Obecně lze říci, že právní subjekt jedná především sám za sebe (za právnickou osobu její statutární orgány) či osoby, jež jsou k takovému jednání zplnomocněny (např. písemnou plnou mocí) či tato možnost jednat vyplývá z jejich pracovního zařazení u zastoupeného (např. obchodní ředitel může sjednávat podmínky smlouvy). Tato zplnomocnění mohou být pro určitou věc či určitý okruh věcí, statutární orgány samozřejmě zastupují společnost většinou neomezeně.

Prokura je zvláštní forma plné moci, kterou uděluje podnikatel fyzické osobě - prokuristovi. Je obsahově nejširším zmocněním, neboť opravňuje zmocněnce - prokuristu činit všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku.

Změny u obchodních společností od roku 2014

Pozor, u všech typů obchodních společností nastanou od ledna příštího roku významné změny z důvodů uvedení v platnost nového Zákona o obchodních korporacích. Přečtěte si jaké:

Zákon o obchodních korporacích

Diskuze k článku

Přidat komentář
hd Dobrý den, musí být zakladatel s.r.o. současně OSVČ? Děkuji za pomoc!
13.4.2015 12:00 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.