Založení s.r.o. na Slovensku – postup v 9 krocích

Máte v plánu začít podnikat na Slovensku prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, ale nevíte, jak na to a kde vlastně začít? Na následujících řádcích se to dozvíte.

4 Příprava dokumentů

Zakladatelská listina/společenská smlouva

Nejdůležitějším dokumentem, kterým se s.r.o. na Slovensku zakládá, je společenská smlouva (pokud jsou minimálně dva společníci) nebo zakladatelská listina (v případě jednoho společníka).

Společenská smlouva, resp. zakladatelská listina musí podle slovenského obchodního zákoníku obsahovat tyto důležité položky:

 • obchodní jméno a sídlo společnosti,
 • identifikační údaje každého společníka,
 • předměty podnikání,
 • výši základního kapitálu, výši vkladu každého společníka a výši splacených vkladů, způsob a lhůtu splácení vkladu,
 • určení správce vkladu,
 • identifikační údaje jednatelů a způsob, jakým jednají,
 • identifikační údaje členů dozorčí rady (pokud se zřizuje),
 • orgány společnosti a jejich působnost,
 • předpokládané náklady spojené se vznikem společnosti.

Společenská smlouva může také obsahovat stanovy, které upravují vnitřní organizaci společnosti a další údaje, které upravují práva a povinnosti společníků, resp. jednatelů.

Co je velké ulehčení oproti praxi v Česku, společenská smlouva k založení s.r.o. na Slovensku nemusí být sepsána notářským zápisem.

Prohlášení správce vkladu

Na základě společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny stanovený správce vkladu prohlašuje splacení základního kapitálu, které se musí splatit fyzicky na zvláštní účet v bance.

Podpisový vzor

Podpisový vzor slouží k právním úkonům a ověření pravosti podpisů všech jednatelů.

Prohlášení jediného společníka

Tato listina se vyžaduje v případě, když slovenskou s.r.o. zakládá jediný společník. V dokumentu společník prohlašuje, že není jediným společníkem ve více než dvou společnostech v Slovenské republice. Obchodní zákoník (§ 105a odst. 1) stanoví, že fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech. Právnická osoba nemůže být jediným společníkem v žádné jiné firmě, pokud má jediného společníka.

Čestné prohlášení

V případě, když s.r.o. na Slovensku zakládá český občan, je třeba dokladovat "čestné prohlášení". V něm podnikatel prohlašuje, že podle § 115 Obchodního zákoníku nemá povinnost dokládat k návrhu na zápis společníka do obchodního rejstříku souhlas správce daně.

Souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením sídla a list vlastnictví

Dokument, kterým vlastník nemovitosti potvrzuje možnost zřízení sídla na zvolené adrese.

5 Vydání osvědčení o živnostenském oprávnění (živnost)

Toto osvědčení vydává příslušný okresní úřad (odbor živnostenského podnikání) v sídle kraje, kde chcete podnikat.
Bude vám vydáno na základě vypsaného formuláře pro právnické osoby. Formulář slouží k ohlášení živností (předmětů podnikání) a zároveň i jako žádost o vydání osvědčení o živnostenském oprávnění. K formuláři je nutné doložit výpis z rejstříku trestů jednatele.

Osvědčení vás opravňuje vykonávat výhradně takovou podnikatelskou činnost, která je v osvědčení uvedena v rámci předmětů podnikání. Tento dokument si pečlivě uschovejte, bude vás provázet během celé podnikatelské kariéry.

6 Splacení základního kapitálu

Základní kapitál při zakládání s.r.o. v Slovenské republice je minimálně 5 000 €. Od 1. 12. 2013 je potřebné základní jmění reálné splatit na zvláštní účet v bance. Na základě této skutečnosti vám banka vydá oficiální listinu – potvrzení, která musí být součástí příloh pro návrh na zápis do obchodního rejstříku. Účet v tomto případě otevírá fyzická osoba (správce vkladu uvedený v zakladatelské listině / společenské smlouvě) a majitelem účtu se stává právnická osoba čili společnost.

Banka vydává "Potvrzení o otevření účtu a připsání peněžních prostředků představujících základní kapitál".

 

K otevření podnikatelského účtu a splacení základního kapitálu do banky budete muset vzít:

 • zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu,
 • prohlášení správce vkladu,
 • osvědčení o živnostenském oprávnění, ve kterém je uvedeno IČO firmy,
 • občanský průkaz,
 • a samozřejmě finanční hotovost.

Diskuze k článku

Přidat komentář
compnyexperts.cz Zdravím, založení společnosti na Slovensku se opravdu příliš nelyší od ČR. Na co je však potřeba si dát pozor je registrace k DPH - slovenský finanční úřad často vyžaduje osobní návštěvu, složení veliké zálohy (která je v případě pochybení nevratná) a elkově dělají s registrací k DPH z nějakého důvodu problémy.
10.9.2014 14:45 | Odpovědět
renataexpeet Dobry,miestne danove urady nerobia problemy pri registraciach miestnych daniach. Vyzaduje sa osobna navsteva ale moze spolocnost zastupovat aj fyzicka alebo prav.osoba na zaklade plnej moci.zlozenie velkej zalohy ste asi mali na mysli zabezpeku. Zabezpeka je navratna po roku. Ale povacinou je ulozena nie novovzniknutym sro a nebyva ani ulozena organ.zlozkam zahran.osob
20.9.2016 14:46 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.