Jak může začít podnikat člověk, kterému ještě nebylo 18 let? Víme to

Chcete začít podnikat, ale ještě vám nebylo osmnáct? Začít podnikat před dovršením 18 let je z hlediska zákonů možné, i když o něco náročnější, než kdybyste byli plnoletí. V tomto článku je popsán postup, jak může začít podnikat neplnoletý.

Jak založit živnost, když vám ještě nebylo osmnáct

Všeobecné podmínky pro založení živnosti

Obecné podmínky pro provozování živnosti fyzickou osobou jsou stanoveny v § 6 živnostenského zákona.

Založit živnost je podle nich oprávněn každý zájemce o podnikání, který:

  • dosáhl věku 18 let,
  • je způsobilý k právním úkonům,
  • je bezúhonný,
  • nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění.

Na oprávněnost k založení živnosti se ale vztahují i zvláštní podmínky, které jsou spojeny s odbornou způsobilostí k provozování daného typu živnosti.

Zvláštní podmínky pro založení živnosti jsou definovány pro každý druh živnosti zvlášť.

Podnikání nezletilého – výjimka stanovená živnostenským zákonem

Plnoletost je jednou ze všeobecných podmínek pro zahájení podnikání a mohlo by se tedy zdát, že zájemci o podnikání, kteří ještě nedosáhli 18 let, podnikat nemohou. Není to tak úplně pravda, protože živnostenský zákon stanovuje v § 12 výjimku, která se týká způsobilosti k právním úkonům.

Toto ustanovení říká, že pokud fyzická osoba nemá plnou způsobilost k právním úkonům z důvodu věku nižšího než je 18 let, může provozovat živnost, ale pouze prostřednictvím odpovědného zástupce.

Odpovědného zástupce ustanoví neplnoletému zájemci o podnikání jeho zákonný zástupce (nejčastěji jeden z rodičů). Toto ustanovení však musí proběhnout se souhlasem soudu.

Souhlas soudu se musí jednak vztahovat k provozování daného typu živnosti a jednak k výběru odpovědného zástupce. Návrh se podává k věcně a místně příslušnému soudu (okresní soud podle místa bydliště neplnoleté fyzické osoby, která chce začít podnikat). Bude se v tomto případě jednat o návrh na schválení provozování živnosti, o němž soud rozhodne rozsudkem.

 

Zákonný zástupce, až získá souhlas soudu, na živnostenském úřadu ohlásí živnost nebo požádá o koncesi (podle druhu živnosti) jménem zastoupeného – neplnoletého zájemce o podnikání. Při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi musí doložit souhlas odpovědného zástupce s výkonem této funkce i souhlas soudu.

Až v této chvíli neplnoletá fyzická osoba získá živnostenské oprávnění. Živnost pak provozuje pod svým vlastním jménem a na svůj účet.

Na svůj účet v tomto případě znamená, že neplnoletý podnikatel bude odpovídat z podnikatelských vztahů sám nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Příklad: Petr Novák navštěvuje 2. ročník střední odborné školy informačních technologií, je mu 17 let. Ve svém volném čase zadarmo tvoří webové stránky, ale rád by to začal dělat za peníze – chtěl by si založit živnost. Protože není plnoletý, jeho matka proto jeho jménem ohlásila živnost a pořádala živnostenský úřad o vydání živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad ji vyzval, aby předložila souhlas soudu a ustanovila odpovědného zástupce. Až poté co to udělala, Petr získal živnostenské oprávnění a mohl začít podnikat v oblasti tvorby webu.

Zdroj: S., Štěpánová: Zakládáme a provozujeme živnost.

Postup založení živnosti

E-book s praktickým návodem na založení živnosti

Na 18 stranách je přesně popsán postup založení živnosti volné, vázané, řemeslné i koncesované.

Jen za 150 Kč vč. DPH

zivnost titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.