Jak založit živnost – podmínky pro založení živnosti

V tomto článku je zachycen postup pro založení živnosti a základní povinnosti, které podnikateli při zakládání živnosti ukládá živnostenský zákon. Získání živnostenského oprávnění je podmíněno splněním všeobecných požadavků, ale i nároků na odbornou způsobilost dle druhu živnosti.

Jak založit živnost

Druhy živností a zákonné podmínky pro jejich provozování upravuje zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pro založení živnostenského podnikání se dělí na všeobecné a zvláštní a jsou odvislé od předmětu podnikání.

Vaše podnikání avšak může spadat také do skupiny činností, ke kterým není potřeba živnostenské ani jiné oprávnění. Tvoří ji:

 • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství,
 • činnost autorů,
 • nezávislá povolání, která nejsou podnikáním podle zvláštních předpisů (například výtvarníci, spisovatelé, hudebníci apod.).
 • činnosti upravené zvláštními předpisy (například daňové poradenství, činnost advokátů, znalců, soudních exekutorů, makléřů, tlumočníků, lékařská praxe, léčitelství apod.).

Tyto činnosti jsou vymezeny v § 3 živnostenského zákona a § 7 odst. 1, 2 Zákona o daních z příjmů.

 

Více v článku Patří vaše plánované podnikání mezi činnosti, které nejsou živností? Ověřte si to.

Všeobecné podmínky pro založení živnosti

Každý zájemce o podnikání formou živnosti může požádat o vydání živnostenského oprávnění, pokud:

 • dosáhl věku 18 let,
 • nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění (nutno doložit, pokud na území České republiky podnikáte nebo jste již podnikali),
 • má způsobilost k právním úkonům (prokazuje se na základě platného občanského průkazu),
 • je bezúhonný (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů).

Za bezúhonného se pro účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

  • pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo
  • pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Pokud jste vám ještě nebylo 18 let, přečtěte si, jak může začít podnikat neplnoletý zájemce o podnikání.

Postup založení živnosti

E-book s praktickým návodem na založení živnosti

Na 18 stranách je přesně popsán postup založení živnosti volné, vázané, řemeslné i koncesované.

Jen za 150 Kč vč. DPH

zivnost titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
Martin 363 V případě této problematiky bych se určitě obrátil na www.sidlobezlimitu.cz, kde si umíte vytvořit virtuální sídlo firmy v Praze již od 90 KČ, a to vše vyřešíte online z pohodlí domova.
5.2.2020 14:12 | Odpovědět
panMilionář Já jsem si nechal založit off shore společnost přes https://www.ioffshore.cz/ rovnou v Dubaji, tam na podnikatele nejsou kladeny takové nároky a hlavně překážky. Díky tomu se nemusíte věnovat byrokracii a daním, ale tomu, co vás doopravy baví a souvisí s vaším byznysem.
12.11.2018 23:07 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.