Jak založit živnost – podmínky pro založení živnosti

V tomto článku je zachycen postup pro založení živnosti a základní povinnosti, které podnikateli při zakládání živnosti ukládá živnostenský zákon. Získání živnostenského oprávnění je podmíněno splněním všeobecných požadavků, ale i nároků na odbornou způsobilost dle druhu živnosti.

Zvláštní podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Zvláštními podmínkami provozování živnosti se rozumí odborná způsobilost dokládaná u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a jiná způsobilost, dokládaná u koncesí.

Odborná způsobilost se dokládá osvědčením o vzdělání, kvalifikaci či praxi.

Pokud podnikatel osobně nesplní zvláštní podmínky provozování živnosti, může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, kterým je fyzická osoba ustanovená podnikatelem.

Zde je důležité také upozornit, že před výběrem živnosti je důležité zvážit, jakou činnost byste chtěli vykonávat, zda má vaše podnikatelská příležitost správný tržní potenciál. Zvažte své možnosti finanční, odborné, případně zdravotní. Je doporučeno si před založením živnosti sepsat podnikatelský záměr.

Z pohledu zvláštních podmínek provozování živnosti se živnosti dělí na:

  • živnosti ohlašovací,
  • živnosti koncesované.

Ohlašovací živnosti

Na vznik živnosti ohlašovací (živnosti řemeslné, vázané a živnost volná)existuje budoucímu podnikateli právní nárok. Znamená to, že jsou-li splněny všeobecné podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad je povinen vydat podnikateli živnostenské oprávnění k provozování vybrané živnosti.

Ohlášení živnosti se provádí prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro fyzickou osobu“  který je součástí jednotného registračního formuláře a ke kterému musí být doloženy požadované přílohy.

Živnosti řemeslné – seznam řemeslných živností

Živnosti řemeslné mohou být vykonávány pouze v případě, že budoucí podnikatel má praxi nebo vzdělání, která dává předpoklady k tomu, že činnost bude po odborné stránce řádně vykonávána.

Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti upravuje § 21 a § 22 ŽZ. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru (vyučení, maturita, vysokoškolský diplom) nebo uznáním odborné kvalifikace (viz zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

 

Tyto doklady mohou být nahrazeny dokladem o řádném ukončení rekvalifikace nebo dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru (např. pracovní smlouvou). V případě rekvalifikace a vystudovaného příbuzného oboru je navíc potřeba doložit doklad o jednoroční praxi v oboru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Živnosti vázané – seznam vázaných živností

Z hlediska odbornosti vyžadují živnosti vázané vyšší nároky než živnosti řemeslné, odborné znalosti v dané oblasti a také delší odbornou praxi. Odbornými předpoklady jsou prokazovány zpravidla dokladem o ukončeném vzdělání v daném oboru a lze je nahradit např. dokladem o odborné rekvalifikaci a potřebnou praxí. Odborná způsobilost u vázaných živností je stanovena pro každý obor zvlášť.

Živnosti volné – seznam volných živností

U živnosti volné se jedná se o takové činnosti, kde není potřeba ze strany státu nijak činnost regulovat, protože neodborným postupem podnikatele nemohou vzniknout žádné škody a volný trh zpravidla sám může regulovat předpoklady podnikatelů pro výkon takové činnosti. Předmětem živnosti volné je výroba, obchod a služby, které nejsou živnostmi řemeslnými, vázanými nebo koncesovanými.

Pro získání tohoto oprávnění postačí podání jediného ohlášení živnosti, kde budoucí podnikatel uvede, které obory živnosti volné bude vykonávat. Pokud jste doložili správně všechny potřebné doklady a vaše dokumenty jsou bez vady, vzniká  v případě ohlašovacích živností (řemesla, vázané živnosti a živnost volná) právo provozovat živnost dnem jejího ohlášení. Dnem ohlášení vás živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku a vy můžete tedy začít podnikat. Lhůta pro vydání živnostenského oprávnění je 15 dnů ode dne ohlášení.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Martin 363 V případě této problematiky bych se určitě obrátil na www.sidlobezlimitu.cz, kde si umíte vytvořit virtuální sídlo firmy v Praze již od 90 KČ, a to vše vyřešíte online z pohodlí domova.
5.2.2020 14:12 | Odpovědět
panMilionář Já jsem si nechal založit off shore společnost přes https://www.ioffshore.cz/ rovnou v Dubaji, tam na podnikatele nejsou kladeny takové nároky a hlavně překážky. Díky tomu se nemusíte věnovat byrokracii a daním, ale tomu, co vás doopravy baví a souvisí s vaším byznysem.
12.11.2018 23:07 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.