Jak založit živnost – podmínky pro založení živnosti

V tomto článku je zachycen postup pro založení živnosti a základní povinnosti, které podnikateli při zakládání živnosti ukládá živnostenský zákon. Získání živnostenského oprávnění je podmíněno splněním všeobecných požadavků, ale i nároků na odbornou způsobilost dle druhu živnosti.

Koncesované živnosti – seznam koncesovaných živností

Živnosti koncesované jsou takové živnosti, u kterých stát chce mít kontrolu nad jejich vykonáváním, zpravidla z důvodů bezpečnosti obyvatelstva, státních zájmů apod. Koncesované živnosti tedy podléhají vydání státního povolení s jejich provozováním, které osvědčuje výpis. Výpis se vydává na základě rozhodnutí o udělení koncese a zápis do živnostenského rejstříku.

Fyzická osoba, popřípadě právnická osoba, která chce začít provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat živnostenský úřad o vydání koncese. Na rozdíl od ohlašovacích živností nerozhoduje o vydání koncesní listiny sám živnostenský úřad, ale žádost předává k posouzení věcně příslušnému státnímu orgánu (dle druhu živnosti). Vydání koncesní listiny zpravidla trvá dva měsíce, přičemž tato lhůta zahrnuje i lhůtu 30 dnů, v níž je věcně příslušný státní orgán povinen zaslat příslušnému živnostenskému úřadu své stanovisko k žádosti.

 

Živnostenský zákon stanoví závazné přílohy k žádosti o vydání koncesní listiny.

Tato úprava se týká především průmyslových podniků, protože jejich různorodé činnosti se jen obtížně dají zařazovat do úzce vymezených živností. Podnik takto získá živnostenské oprávnění pouze na konečný výrobek.

Živnosti průmyslové

Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti a využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů (společnost je rozdělena na jednotlivé provozy, popř. dílny). Aby živnost byla považována za provozovanou průmyslovým způsobem, musí splňovat současně oba uvedené pojmové znaky.

U živností, pro které je nutné žádat o koncesi, je vznik oprávnění k zahájení podnikatelské činnosti vázán na svolení úřadu, tj. vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Teprve poté, co je rozhodnutí o udělení koncese pravomocné, lze zahájit podnikání. Tento proces je složitější a také lhůta pro udělení koncesní listiny je delší (do 60 dnů ode dne podání).

Podrobný výklad podmínek pro založení živnosti naleznete v živnostenském zákonu.

Zdroj: V článku byly využity informace z Příručky pro podnikání vydané Hospodářskou komorou ČR.

Postup založení živnosti

E-book s praktickým návodem na založení živnosti

Na 18 stranách je přesně popsán postup založení živnosti volné, vázané, řemeslné i koncesované.

Jen za 150 Kč vč. DPH

zivnost titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
Martin 363 V případě této problematiky bych se určitě obrátil na www.sidlobezlimitu.cz, kde si umíte vytvořit virtuální sídlo firmy v Praze již od 90 KČ, a to vše vyřešíte online z pohodlí domova.
5.2.2020 14:12 | Odpovědět
panMilionář Já jsem si nechal založit off shore společnost přes https://www.ioffshore.cz/ rovnou v Dubaji, tam na podnikatele nejsou kladeny takové nároky a hlavně překážky. Díky tomu se nemusíte věnovat byrokracii a daním, ale tomu, co vás doopravy baví a souvisí s vaším byznysem.
12.11.2018 23:07 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.