Nepovinná registrace OSVČ na úřadech

Následující registrace sice nejsou pro podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné) povinné ve všech případech, ale v mnoha případech se registrování u následujících úřadů může vyplatit.

 

 

Nepovinná registrace podnikatele

Registrace na Finančním úřadě

a) k dani z přidané hodnoty (DPH)

  • Kdy musíte být plátci DPH:

Automaticky se stáváte plátci DPH, jestliže jste za předchozích 12 kalendářních měsíců dosáhli obratu 1 milionu Kč. Obchodujete-li se zahraničím, nastanou situace, ve kterých se rovněž automaticky stáváte plátci DPH.

  •  Dobrovolná registrace jako plátce DPH:

Zaregistrovat se podnikatel může jako plátce DPH dobrovolně. Vhodné to bývá, pokud mezi vašimi zákazníky převažují plátci DPH. Dobrovolná registrace je výhodná pro ty, kdo prodávají zboží nebo poskytují služby, na které je snížená sazba DPH.

Nejčastější případy, kdy se podnikatel musí stát plátcem DPH

b) k silniční dani

Silniční daň jste povinni platit, jestliže vaše motorové vozidlo používáte pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost. Není přitom důležité, zda jej máte zařazené do obchodního majetku, ani zda vedete daňovou evidenci či uplatňujete výdaje procentem z příjmů.

c) ke spotřební dani

Jen pro výrobce zákonem určených komodit (např. alkohol, tabákové výrobky, ropné produkty apod.).

d) k dani z nemovitosti

Povinná pro podnikatele majícího v majetku firmy nemovitost.

e) k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Povinná pro podnikatele, který bude mít zaměstnance.

Nemocenské pojištění u OSSZ

Placením nemocenského pojištění získáte kromě nároku na nemocenskou rovněž nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Rozhodující skutečnosti pro registraci k nemocenskému pojištění:

  • Pokud jako OSVČ platíte zálohy na sociální pojištění, můžete se rozhodnout, zda budete zároveň s nimi platit i nemocenské pojištění.
  • Pokud jako OSVČ neplatíte zálohy na sociální pojištění, nelze platit jen nemocenské pojištění.

Uvedené se týká příjmů z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti, zaměstnanci platí pojištění ze zákona.

Registrace do Obchodního rejstříku

Povinnost podat návrh na zápis do obchodního rejstříku mají podnikající fyzické osoby následujících dvou kategorií:

  • osoby, jejichž výše příjmů či výnosů (případně snížených o DPH) dosáhla či přesáhla za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 milionů Kč,
  • osoby, jež provozují živnost průmyslovým způsobem.

Provozování živnosti průmyslovým způsobem upravuje ust. § 7a Živnostenského zákona. Jedná se o složitější činnosti, u nichž již jednotlivé dílčí činnosti naplňují znaky živnosti. Pokud jde o živnost provozovanou průmyslovým způsobem, je tato skutečnost vyznačena i na živnostenském listu.

Z této registrace vyplývá pro OSVČ povinnost vést účetnictví, nelze již vést pouze daňovou evidenci.

Postup založení živnosti

E-book s praktickým návodem na založení živnosti

Na 18 stranách je přesně popsán postup založení živnosti volné, vázané, řemeslné i koncesované.

Jen za 150 Kč vč. DPH

zivnost titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.