Odpovědný zástupce pro živnost u fyzické osoby (OSVČ)

Odpovědný zástupce může vyřešit chybějící kvalifikaci a praxi při získávání živnostenského oprávnění u fyzické osoby (OSVČ). Vždy je však nutné dodržet pravidla, která ustavení odpovědného zástupce pro živnost stanoví Živnostenský zákon.

 

Jak odpovědný zástupce prokáže kvalifikaci

Splnění požadavků pro činnost odpovědného zástupce znamená předložení:

  • výučního listu nebo jiného dokladu o dosaženém vyšším vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom z vysoké školy apod.),
  • osvědčení o rekvalifikaci + dokladu jednoleté praxi v oboru,
  • dokladu o šestileté praxi v oboru.

Praxi lze přitom doložit:

  • dokladem o zaměstnání v oboru v délce 6 let nebo
  • daňovým přiznáním nebo doklady za 6 let vykonávání dané činnosti.

Pozor, praxi nelze prokázat vlastnictvím příslušného živnostenské oprávnění, jelikož dnes neexistuje povinnost oznamovat přerušení provozování živnosti, tudíž vlastnictví živnostenského oprávnění odpovědného zástupce nemá pro živnostenský úřad vypovídající hodnotu.

V tomto případě má odpovědný zástupce možnost prokázat praxi kopiemi podaných daňových přiznání. Na první straně daňových přiznání musí být razítko FÚ, aby bylo zřejmé, že v tomto znění bylo odevzdáno. Daňová přiznání se musí vztahovat k činnosti, za kterou plánuje odpovědný zástupce podnikateli ručit.

Další variantou je prokázat praxi pomocí dokladů za 6 let. Doklady se opět musí vztahovat k té konkrétní činnosti. Živnostenský úřad bude požadovat tak 4 až 6 dokladů z jednoho roku činnosti.

 

Odpovědný zástupce a živnost ohlašovací

Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Nevyplývá-li datum ukončení funkce odpovědného zástupce z oznámení podnikateli, považuje se den doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu za den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované živnostenským zákonem.

 

Odpovědný zástupce a živnost koncesovaná

Podnikatel je povinen předložit ke schválení živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci, tj. až po schválení odpovědného zástupce živnostenským úřadem. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí doložit kopii oznámení podnikateli o ukončení jeho funkce. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

 

Podnikatel, odpovědný zástupce a povinnosti

Podnikatel je povinen ustanovit do 15 dnů nového odpovědného zástupce, přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li zvláštní podmínky pro provozování dané živnosti, případně sám podnikatel přestal splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Pokud tuto povinnost podnikatel nesplní, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.

Podnikatel připojí k ohlášení (pokud se jedná o živnost ohlašovací) nebo ke schválení (v případě živnosti koncesované)

  • (je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie) výpis z evidence trestů ne starší než 3 měsíce,

  • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (nutno doložit originál nebo úředně ověřenou kopii, například výuční list, osvědčení o rekvaligikaci, daňová přiznání),

  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen – správní poplatek, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně a podepsal před živnostenským úřadem (zdarma).

Prohlášení odpovědného zástupce

Příloha odpovědný zástupce

Otázku odpovědného zástupce řeší především § 11 a § 12 Živnostenského zákona (455/1991 Sb.) v platném znění.

Postup založení živnosti

E-book s praktickým návodem na založení živnosti

Na 18 stranách je přesně popsán postup založení živnosti volné, vázané, řemeslné i koncesované.

Jen za 150 Kč vč. DPH

zivnost titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
Jana Kuk Dobrý den, ručím za cukrárnu jelikož mám výuční list. Chtěla jsem se ale zeptat když chci ručení zrušit musí se podepsat nějaký papír a dodat na úřad? Musí tam být podpis můj i firmy?
Děkuji za odpověď
25.8.2020 16:02 | Odpovědět
Ivo93 Dobrý den,
Musí ručitel jít se mnou na živnostenský úřad, aby mi do živnostenského listu potvrdili oprávnění v podnikání nebo stačí od ručitele plná moc, kopie živnostenského listu ? Dekuji
11.8.2019 09:31 | Odpovědět
AlžbětaLan Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda ja jako kadernice delam rucitele jine kadernici a ma otazka zni. Mohu ja jako ručitel zrusit ruceni sama nebo k tomu potrebuji i druhou stranu...dekuji
20.6.2019 12:58 | Odpovědět
Jirkazda Dobrý den, z článku vyplývá, že vy jakožto ručitel můžete ručení zrušit kdykoliv, tedy i sama.
18.2.2020 13:04 | Odpovědět
Petra H. Dobry den, pokud je obor podnikani cinnost volna (nikoli vazana) je nutne mit garanta? Jedna se o vyzivove a psychologicke poradenstvi, skoleni osob (firemnich zaměstnanců i jednotlivcu). Dekuji
23.3.2019 07:43 | Odpovědět
Michaela Vojáčková Zdravím, měla bych dotaz, jak dlouho potřebuji k živnosti garanta, než jej můžu z funkce odvolat? Jedná se o ohlašovací činnost vázanou, konkrétně činnost při které je porušována integrita lidské kůže. Platí i zde, jako u jiných, 5ti nebo 6ti letá praxe? Nikde se toho nemůžu dohledat. Díky za odpovědi.
30.11.2018 07:09 | Odpovědět
WELDER Zdravím, mám dělat kolegovi odpovědného zástupce při OSVČ. A chtěl bych se zeptat, je nutný originál výuční list nebo může být kopie a doložení nějaké jiné listiny?
Děkuji za odpověď .
29.5.2018 18:30 | Odpovědět
Ivo Tomko Dobrý den,
moc rádi Vám zprostředkujeme odpovědného zástupce.
Více na www.odpovednizastupci.cz
4.4.2018 10:53 | Odpovědět
Bořek Š Dobrý den,
Odpovědný zástupce může být uveden u více subjektů. Je jejich počet omezen??
Děkuji
16.2.2018 10:41 | Odpovědět
David111 Dobrý den,

Ano, je omezen. Může zaštitovat maximálně čtyři subjekty.
6.5.2018 13:13 | Odpovědět
Issa dobrý den,kde mužu zrušit vykonávání odpovědného vedoucí (úředně ).
děkuji
15.4.2019 14:10 | Odpovědět
Tomino ano 4
1.10.2019 19:59 | Odpovědět
Sazinek Dobrý den, kolik let lze vykonávat osvč v oboru kominictví s odpovědným zástupcem, resp. po jaké době lze přejít na provoz bez garanta a co je k tomu dále potřeba. Děkuji.
9.1.2018 11:33 | Odpovědět
Jana Chal 6let mate garanta pak uz ne
1.3.2018 17:15 | Odpovědět
LUKÁŠ P. Dobry den,kde sezenu tiskopis
pro odborného zastupce
27.11.2017 10:21 | Odpovědět
Jita P. Dobrý den,manželovi, který je OSVČ(osobnípřep rava) dělám bezuplatně účetnictví cca. 10 let(odpovědnost má on) a chtěla bych si udělat ŽL jako účetní. Mám potřebnou rekvalifikaci,a le potřebuji doložit 5 let praxe. Jde doložit praxí u manžela a jakou formou? Děkuji velice Jitka
21.3.2017 15:12 | Odpovědět
JanaM Dobrý den, také by mne zajímala odpověď. Dělám manželovi bezplatně účetnictví, také cca. 10 let - stavebnictví. Mám potřebné vzdělání a potřebuji doložit praxi u manžela - v jaké formě. Děkuji Jana
5.6.2017 14:05 | Odpovědět
Jan V. Dobrý den, moc jsem nepochopil prokázání kvalifikace. Hodlám otevřít jógové studio a osobně nemám potřebnou kvalifikaci, musím tedy najít odpovědného zástupce s patřičnou kvalifikací a ještě 6ti letou praxí? Děkuji
19.8.2016 21:20 | Odpovědět
Helena O. Dobry den, na jak dlouho je potřeba mit odpovědného zástupce?
20.2.2016 10:54 | Odpovědět
Petr W. Logicky snad do doby než si doplníš patřičnou kvalifikaci nebo splníš min. 6 let v oboru, v kterém hodláš provádět živnost.
24.1.2017 10:11 | Odpovědět
TerezaM Dobrý den,
zajímalo by mě jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění, jeli živnost uvedená jako vedlejší příjem? A co vše se pro mě změní pokud si živnost nechám jako vedlejší?
10.11.2015 14:52 | Odpovědět
MartinaP Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Můžu jako odpovědný zástupce vykonávat práci na HPP v jiné firmě než, kde budu dělat odpovědného zástupce? Děkuji
10.11.2015 14:49 | Odpovědět
MartinaT Dobrý den, složila jsem zkoušky z odborné způsobilosti a měla bych dělat manželovi garanta, ale je tu háček. Zatím mi ještě plyne rodičovská dovolená, ale u manžela OSVČ jsem na "dohodě", pokud ale nezaloží s.r.o. tak u něj nemůžu být zaměstnaná jako manželka. Měla bych si tedy vyřídit koncesi k provozování živnosti ve stejném oboru jako manžel, stát se v podstatě OSVČ na VPP a tím bych mu pak mohla ručit a nebylo by omezeno ani čerpání rodičovské..? Protože jsem se nikde nedočetla že bych jako fyzicá osoba nepodnikatel bez pracovní smlouvy mohla ručit....? Díky za odpověď Martina
19.10.2015 12:44 | Odpovědět
Terezka Dobrý den, rozumím tomu dobře , že jestli mám odpovednýho zástupce pro živnost , nepotřebují mít žádné vzdělání ?
3.9.2015 00:02 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, ano, v zásadě tomu rozumíte správně.
4.9.2015 14:20 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.