Patří vaše plánované podnikání mezi činnosti, které nejsou živností? Ověřte si to

V České republice se dá podnikat jinak, než na základě živnostenského oprávnění. Existuje několik výdělečných činností, pro které ho nepotřebujete. Patří sem například zemědělské podnikání, svobodná povolání, zisk z pronájmu a další. Informujte se v tomto článku, jestli to nejste právě vy, kdo nebude pro podnikání potřebovat živnostenské oprávnění.

Podnikatelské činnosti, které nejsou živnosti

Některé podnikatelské činnosti lze vykonávat pouze podle zvláštních předpisů (např. léčba pacientů, advokacie apod.), u jiných závisí na okolnostech, zda půjde o živnostenské podnikání (tj. pro jejich provozování si pořídíte živnostenské oprávnění podle některého druhu živnosti) nebo svobodné povolání, zisk z pronájmu vlastnictví nebo o zemědělské podnikání, které stojí mimo hranice živnostenského podnikání.

Co je a co není živnost

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Všechny činnosti, které je možné vykonávat dle živnostenského zákona jsou podle šíře požadavků na jejich provozování rozděleny do čtyř samostatných kategorií:

Většina začínajících podnikatelů, kteří o podnikání uvažují, bude bezpochyby podnikat v rámci živnostenských oborů vymezených živnostenským zákonem. Budou tedy živnostenský úřad žádat o živnostenské oprávnění. Pokud k nim patříte i vy, vhodný živnostenský obor pro sebe najdete v jednom z výše uvedených seznamů živností. Vezměte na vědomí, že svůj záměr znáte nejlépe vy sami. Pečlivě si proto projděte obsahové náplně jednotlivých živností a vyberte si tu nejvhodnější.

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění u jednotlivých živností jsou rozebrány v článku Jak založit živnost – podmínky pro založení živnosti.

Činnosti vyjmuté z působnosti živnostenského zákona

Vedle toho, že živnostenský zákon definuje jednotlivé živnosti a stanovuje podmínky k jejich provozování, tento zákon ze své působnosti zároveň celou řadu komerčních činností vyjímá. Existují proto komerční činnosti, které nejsou vykonávány podle živnostenského zákona, ale podle jiných zákonů. Přehled všech činností vyjmutých z působnosti živnostenského zákona najdete v § 3 textu živnostenského zákona.

Záleží samozřejmě na konkrétní činnosti, rozsahu provozování nebo na rozhodnutí podnikatele, zda svou činnost bude provozovat na základě živnostenského zákona (to bezpochyby nejčastěji), nebo jiným způsobem. Krátce se zde zmíníme alespoň o dalších komerčních alternativách, které jsou s živnostmi buď mylně zaměňovány (léčitelství, lékařská praxe, advokacie apod.), nebo jimi lze živnostenské podnikání nahradit (umělec na volné noze, podnikání v zemědělství apod.).

 

Postup založení živnosti

E-book s praktickým návodem na založení živnosti

Na 18 stranách je přesně popsán postup založení živnosti volné, vázané, řemeslné i koncesované.

Jen za 150 Kč vč. DPH

zivnost titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.