Patří vaše plánované podnikání mezi činnosti, které nejsou živností? Ověřte si to

V České republice se dá podnikat jinak, než na základě živnostenského oprávnění. Existuje několik výdělečných činností, pro které ho nepotřebujete. Patří sem například zemědělské podnikání, svobodná povolání, zisk z pronájmu a další. Informujte se v tomto článku, jestli to nejste právě vy, kdo nebude pro podnikání potřebovat živnostenské oprávnění.

Léčebné procedury, lékařská praxe apod.

Jednou z oblastí, které nejsou v žádném ohledu předmětem živností dle živnostenského zákona, je činnost lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, ale i jiných nelékařských zdravotnických pracovníků.

Činnost lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, ale i jiných nelékařských zdravotnických pracovníků, se řídí dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, případně podle dalších zákonů.

Působnost advokátů, notářů apod.

Podle zvláštních zákonů je provozována rovněž činnost advokátů, notářů a řady dalších činností. Podle zvláštních zákonů jsou také vykonávány činnosti spojené s činností na burze i různé obchodní aktivity na finančních trzích. V případě zájmu o další informace vám doporučujeme k pročtení již zmíněný § 3 živnostenského zákona.

Svobodná povolání a práce na samostatné IČ

Některé další komerční činnosti lze vykonávat podle více než jedné zákonné normy. To je velice často případ různých druhů tvůrčí činnosti (malování obrazů, tvorba hudebních skladeb apod.). Záleží na rozhodnutí konkrétního umělce, zda bude svou výdělečnou činnost vyvíjet podle živnostenského zákona a zažádá si o živnostenské oprávnění, nebo zda bude svou tvůrčí činnost provozovat jako svobodné povolání.

Zisk z pronájmu nemovitého majetku

Dvěma odlišnými způsoby lze také přistupovat k zisku z pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Živnostenský zákon na takové podnikání pamatuje oborem živnosti volné Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. Pokud jste však vlastníkem nemovitosti, kterou pronajímáte, nemusíte o takové živnostenské oprávnění nutně žádat. Jedná se o zisk z pronájmu vašeho vlastnictví. Svůj vlastní nemovitý majetek můžete za určitých okolností pronajímat i bez živnostenského oprávnění, což vás samozřejmě nezbavuje zisk z pronájmu řádně zdanit. V určitých případech tedy pronájem nemovitosti živností je, v jiném případě nikoli. V případě nejasností doporučujeme věc konzultovat s pracovníky živnostenského úřadu.

Zemědělské podnikání

Ačkoli některé činnosti spojené s chovem zvířat, zemědělskou a dřevařskou činností lze provádět i podle živnostenského zákona mnohdy není živnostenské oprávnění pro zemědělskou činnost potřeba. Máte možnost se stát zemědělským podnikatelem dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (respektive dle zákona č. 385/2009 Sb.). Tato osoba je zapsána do evidence podle zákona o zemědělství.

 

Při podání žádosti o zápis do Evidence zemědělského podnikatele je třeba vyplnit příslušnou Žádost. Pokud v průběhu vaší činnosti dojde k nějaké změně, musíte vyplnit Oznámení změn a doplnění. Správcem informačního systému Evidence zemědělského podnikatele (EZP) je Ministerstvo zemědělství (MZe), registr však vedou jednotlivé obce.

K provozování zemědělské podnikatelské činnosti nepožaduje prokázání odborné způsobilosti. Podmínkou vydání osvědčení o zápisu do evidence je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt na území EU a znalost českého jazyka (neplatí pro občany EU). Tyto podmínky musí splňovat podnikatel – fyzická osoba, případně odpovědný zástupce právnické osoby.

Zdroj a více informací: BusinessInfo.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.