Povinnosti podnikatele (OSVČ) vůči živnostenskému zákonu

V živnostenském zákoně je stanoven okruh povinností, které musí podnikatel dodržovat. Nejste si jisti, co vše vám zákon ukládá? Proto vám všech 12 povinností vyplývající ze živnostenského zákona a několik dalších zde předkládáme, abyste nemuseli číst celý živnostenský zákon.

 

 

Povinnosti podnikatele dle živnostenského zákona

Živnostenský zákon předepisuje podnikateli tyto povinnosti

1Zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu.

2Viditelně označit místo podnikání a sídlo, liší-li se od bydliště(v případě, že ke svému podnikání využívá podnikatel prostor vlastní provozovny).

3Zajistit výkon živnostenské kontroly.

4Předložit doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu, který se používá k poskytování služby.

5Zajistit v době určené pro prodej nebo poskytování služby, přítomnost osoby, která splňuje podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka.

5Písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení delší než 6 měsíců.

6Oznámit pokračování v živnosti.

7Povinnost mít v provozovně pro účely kontroly průkaz živnostenského oprávnění nebo osvědčení.

8Povinnost vydávat doklady o prodeji zboží a poskytnutí služeb. Výjimky jsou vymezeny v zákoně. Kopie dokladů musí uschovat po dobu 3 let ode dne jejich vydání.

9Sdělit živnostenskému úřadu, zda provozuje živnost a doložit doklady, které tuto skutečnost potvrzují.

10Povinnost přijímat písemnosti v místě podnikání, sídle, organizační složce.

11Povinnost prokázat totožnost pracovníkům živnostenského úřadu.

12Podnikatel odpovídá za:

Seznam povinností OSVČ pro vás

E-book s kompletním seznamem povinností OSVČ

Na 10 stranách je zachycen seznam všech zákonných povinností podnikatele OSVČ, se kterými se během svého podnikání setká.

Jen za 150 Kč vč. DPH

povinnosti titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.