Seznam živností, které mohou být prováděny pouze odborně způsobilými osobami

Existuje deset živností, které mohou provádět pouze fyzické osoby splňující právním předpisem stanovenou odbornou způsobilost.

 

 

Živnosti, pro které je nutné zajistit odbornou způsobilost

Právním předpisem, kde najdeme seznam těchto živností i potřebné doklady pro prokázání odborné způsobilosti, je vládní nařízení č. 209/2001 Sb. Pokud fyzická osoba nesplňuje stanové podmínky potřebuje garanta, nebo-li odpovědného zástupce. Pod dozorem této odborně způsobilé osoby pak může vykonávat svou činnost.

Seznam oborů živností, které mohou být vykonávány pouze odborně způsobilými osobami

  • Kosmetické služby
  • Pedikúra, manikúra
  • Průvodcovská činnost – horská, sportovní a tělovýchovná, v oblasti cestovního ruchu
  • Poskytování tělovýchovných služeb
  • Vodní záchranářská služba
  • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
  • Masérské, rekondiční a regenerační služby
  • Provozování solárií
  • Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu
  • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Způsoby prokazování odborné způsobilosti vybrané živnosti

Obor živnosti: Kosmetické služby

a) výuční list nebo jiný doklad o řádném ukončení tříletého učebního oboru kosmetička, nebo

b) vysvědčení o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, nebo

c) vysvědčení o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy, nebo

d) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oboru (oblasti) živnosti, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

f) doklad o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy, nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, nebo

g) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

h) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Obor živnosti: Pedikúra, manikúra

a) výuční list nebo jiný doklad o řádném ukončení tříletého učebního oboru kosmetička, nebo

b) vysvědčení o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, nebo

c) vysvědčení o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy, nebo

d) diplom nebo jiný doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oboru (oblasti) živnosti, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

f) doklad o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, nebo

g) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, u němž je živnost provozována (§ 73a odst. 3 živnostenského zákona), nebo

h) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.