Víme, kde vám zodpoví všechny vaše dotazy o založení živnosti

Začínající podnikatelé mají většinou se založením živnosti mnoho starostí. Neví, kam se obrátit pro informace a z toho důvodu občas při zahájení podnikání chybují. Existuje však jedno místo, které je začínajícím podnikatelům „zaslíbené“. Je to živnostenský úřad.

 

Rozhovor se zástupcem živnostenského úřadu o jeho působnosti

Možná, že berete živnostenský úřad jako jednu z mnoha institucí, které je radno se vyhýbat jak jen to jde. Samozřejmě jen do té chvíle, kdy chcete formálně založit živnost, to už tam zajít musíte.

V tomto článku vás ale přesvědčíme o tom, že živnostenský úřad slouží vám, ne vy jemu. Umí totiž zodpovědět vše, na co se ohledně založení a provozování živnosti ptáte.

Na otázky týkající se působnosti živnostenského úřadu a živnostenského podnikání obecně nám v rozhovoru otevřeně odpovídala vedoucí odboru živnostenského při Magistrátu města Zlín, Ing. Naděžda Hasíková.

1Představte našim čtenářům živnostenský úřad. Jaké služby občanům se zájmem o podnikání poskytujete?

Živnostenský úřad je orgánem státní správy, jehož působnost je vymezena zákonem o živnostenských úřadech. Je tvořen třístupňovou soustavou živnostenských úřadů, která se skládá z Živnostenského úřadu České republiky (jehož funkci vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu), čtrnácti krajských živnostenských úřadů a 227 obecních živnostenských úřadů. Výčet kompetencí, které jsou živnostenským úřadům svěřeny, je poměrně rozsáhlý a zpravidla se vztahují k oblasti živnostenského podnikání, příp. ochrany spotřebitele.

běžné praxi se podnikatel nejčastěji setkává s obecním živnostenským úřadem, jehož funkci vykonávají obce s rozšířenou působností, mezi které patří i Magistrát města Zlína.

Mezi hlavní činnosti obecního živnostenského úřadu patří vydávání živnostenských oprávnění, vedení živnostenského rejstříku a kontrola, zda jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, příp. zvláštními právními předpisy, které se k této oblasti vztahují.

Vedle toho náš živnostenský úřad provozuje jednotné kontaktní místo, což je poradenská služba, prostřednictvím které mohou zájemci získat informace o podmínkách na základě kterých lze získat oprávnění k podnikání, a to nejen v České republice, ale i v jiných členských zemích Evropské unie, příp. o možnostech, jakými lze podnikat v jiné členské zemi Evropské unie na základě českého živnostenského oprávnění.

Více o jednotných kontaktních místech a podnikání v EU.

2V jakých situacích se na vás začínající podnikatelé nejčastěji obracejí?

Začínající podnikatelé se před zahájením samotného podnikání  na živnostenský úřad nejčastěji obracejí s těmito dotazy:

 • co je potřeba k vyřízení živnostenského oprávnění (jedná se hlavně o prokázání odborné způsobilosti) a jaké povinnosti jim z tohoto podnikání plynou,
 • zda mohou podnikat pokud mají záznam v rejstříku trestů,
 • od kdy vzniká právo provozovat živnost a do kdy vydáme výpis ze živnostenského rejstříku,
 • jestli je podnikání omezeno pro ženy na rodičovské dovolené,
 • za jakých podmínek mohou podnikat studenti,
 • za jakých podmínek mohou podnikat důchodci,
 • jak postupovat při založení právnické osoby,
 • co pro člověka obnáší výkon funkce odpovědného zástupce,
 • zda by mohlo podnikání na vedlejší činnost „vadit“  zaměstnavateli,
 • jaký je rozdíl  mezi podnikáním na  „hlavní“  a  „vedlejší“  činnost,
 • do kdy se přihlásit na zdravotní a sociální pojištění,
 • zda mají povinnost měsíčně platit zdravotní a sociální pojištění, případně v jaké výši,
 • jaké mají povinnosti vůči finančnímu úřadu,
 • co potřebují k tomu, aby mohli zaměstnávat lidi, případně najímat k provedení určitých činností jiné podnikatele a přitom se nejednalo o švarcsystém,
 • co vše musí doložit k provozovně, jaké podmínky musí provozovna splňovat a jak musí být označena.

Na všechny tyto a řadu dalších otázek jim umíme dát odpovědi.

3Jak byste zhodnotila informovanost lidí o postupech pro založení živnosti? S jakými znalostmi za vámi zájemci o založení podniku přicházejí?

Co se týká postupu pro založení živnosti, setkáváme se s různými dotazy a úrovní informovanosti. Na živnostenský úřad se obrací jednak podnikatelé, kteří přesně vědí, co chtějí a mají informace o tom, co doložit (jedná se převážně o právnické osoby, které využívají služeb notářských kanceláří), tak i podnikatelé, kteří mají jen základní informace a chtějí od nás jejich doplnění – to je nejpočetnější skupina. Poslední skupinou jsou zájemci o podnikání, kteří nemají žádné, ani základní, informace a chtějí znát přesný postup, co kdy a jak udělat.

4Často se na portálu setkáváme s velmi specifickými otázkami ohledně živnostenského podnikání (např. jaká kvalifikace je nezbytná pro vykonávání určité vázané živnosti). Chodí se i k vám v těchto věcech začínající podnikatelé radit a na jaké otázky jim dokážete dát odpovědi, které se týkají právě jejich konkrétní situace?

Jedny z nejčastějších otázek se týkají právě doložení odborné způsobilosti, a to jak vzdělání, tak prokázání výkonu činnosti.

Podnikatelé se dotazují telefonicky i osobně na živnostenském úřadu.Někteří začínající podnikatelé si však neuvědomí, že je třeba mít u sebe doklad o VŠ vzdělání, maturitní vysvědčení, výuční list, aby pak nedocházelo k vzájemnému nedorozumění, zda se jedná o ten konkrétní „správný“ doklad.

Většinu dotazů, týkajících se odborné způsobilosti, dokáže pracovnice odpovědět přímo na místě, anebo se domluví, že během dne zavolá. Mohou však nastat i případy, kdy je třeba celou záležitost konzultovat s nadřízeným orgánem, v tomto případě podnikatel obdrží odpověď v rozmezí několika dnů. Bez odpovědi ale nezůstane.

Projděte si Časté otázky o živnostenském podnikání.

5Z jakých pramenů čerpají pracovníci živnostenského úřadu? Doporučila byste začínajícím podnikatelům živnostenský zákon jak oficiální zdroj informací?

Ano, doporučila. Je dobré znát svá práva a povinnosti. Vedle toho bych také doporučila portál BusinessInfo.cz, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, a který obsahuje velmi zajímavé a užitečné informace týkající se podnikání.

Co se týče pracovníků živnostenského úřadu, tak s ohledem na rozsah vykonávaných činností by byl výčet jednotlivých pramenů velmi rozsáhlý. Nicméně základním formálním pramenem je právě živnostenský zákon a nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.