Víme, kde vám zodpoví všechny vaše dotazy o založení živnosti

Začínající podnikatelé mají většinou se založením živnosti mnoho starostí. Neví, kam se obrátit pro informace a z toho důvodu občas při zahájení podnikání chybují. Existuje však jedno místo, které je začínajícím podnikatelům „zaslíbené“. Je to živnostenský úřad.

 

6Jaká je posloupnost činností, kterými musí žadatel o založení živnosti na ŽÚ projít?

Podnikatel se dostaví na živnostenský úřad, ohlásí živnost a zaplatí správní poplatek. Pokud jsou předložené doklady a rejstřík trestů (ten si vyžádá pracovnice živnostenského úřadu elektronicky, nemusí ho nosit sám podnikatel) v pořádku, do 5 dnů od nás podnikatel obdrží výpis z živnostenského rejstříku (lze vyzvednout osobně, zaslat poštou nebo do datové schránky).

Pokud chybí doklad odborné způsobilosti (případně způsobilosti odpovědného zástupce), pracovnice stanoví výzvou termín, do kdy je třeba doklad dodat. Po dodání dokladu je vydán výpis z živnostenského rejstříku.

Obdobný postup je i u žádosti o koncesi s tím rozdílem, že živnostenský úřad v některých případech žádá o stanovisko příslušný orgán státní správy (prodlouží se doba vydání výpisu). Před vydáním výpisu musí pracovnice vydat rozhodnutí o udělení koncese. Po převzetí rozhodnutí a nabytí právní moci je podnikateli vydán výpis.

 Postup pro založení živnosti a její ohlášení na živnostenském úřadu.

7Jaké jsou nejčastější chyby žadatelů o vydání živnostenského oprávnění?

Nejčastější chyby ohlašovatelů spočívají v nesprávném výkladu zákona, opět se jedná hlavně o dokládání odborné způsobilosti.

Málokdo si uvědomí, že např. praxi v oboru nelze prokázat jen tím, že někdo napíše, že vykonával praxi v oboru, ale vždy se musí jednat o pracovně-právní, služební nebo obdobný poměr, osobu bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, osobu pověřenou vedením podniku, OSVČ, případně jiné (stanoví § 7 živnostenského zákona).

8V jakém kontaktu s ŽÚ musí být podnikatel, který podniká již delší dobu?

Je to velmi individuální. Zjednodušeně se dá říci, že podnikatel má vůči živnostenskému úřadu povinnost oznámit všechny změny údajů, které uvedl v ohlášení živnosti, resp. v žádosti o koncesi (týká se to zejména povinnosti oznámit změnu místa podnikání, oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, ustanovení nového odpovědného zástupce apod.). Zvláštní součinnostní vztah pak vzniká v případě živnostenské kontroly.

Vedle toho má podnikatel možnost kdykoli oslovit živnostenský úřad s žádostí o informace, které se týkají jeho podnikání, příp. rozšíření jeho podnikatelských aktivit, apod.

9Do agendy živnostenského úřadu spadají také kontroly živnostníků. V jakých oblastech se kontroly provádí a mají se kontrolorů z živnostenského odboru podnikatelé obávat?

Živnostenské kontroly jsou prováděny průřezově všemi obory činností, které spadají do oblasti živnostenského podnikání, a tudíž nelze říci, že by některé činnosti byly kontrolovány a jiné nikoli. Na druhou stranu je pravdou, že z obecně známých důvodů jsou určité činnosti, kterým je ze strany živnostenských úřadů věnována zvýšená pozornost, týká se to např. prodeje použitého zboží, cestovního ruchu, hostinské činnosti apod.

Pokud jde o živnostenské kontroly, tak jejich smyslem není nikoho trestat. Naopak, smyslem těchto kontrol je, aby byla při podnikání dodržována stanovená pravidla.

Na koho se obrátit

Jak na předchozích řádcích vypověděl rozhovor s paní Ing. Naděždou Hasíkovou, vedoucí odboru živnostenského při Magistrátu města Zlín, na živnostenský úřad se můžete bez obav obracet v jakýchkoliv otázkách, které máte ve věci vašeho plánovaného podnikání.

Máte-li dotazy ohledně živnostenského podnikání, kontaktovat můžete pracovníky ŽÚ ve Zlíně na těchto kontaktních údajích nebo na adrese:

Zarámí 4421

760 01, Zlín

Případně se spojte s živnostenským úřadem ve vašem městě – seznam živnostenských úřadů.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.