Co musí OSVČ vědět o zdravotním pojištění

Kdo je povinen platit zdravotní pojištění? Jak je to s placením zdravotního pojištění v prvním roce podnikání? Co je to maximální a minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění? Kdy jste povinni platit zálohy na zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění podnikatelů

Zdravotní pojištění je v České republice povinné podle zákona pro

  • všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství),
  • pro osoby, které na území ČR nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR a pracovně právní vztah je uzavřen podle právních předpisů ČR.

Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty

a) osoby, které nemají na území ČR trvalý pobyt a jsou činní pro zaměstnavatele,

  • kteří požívají diplomatických výhod,
  • kteří nemají sídlo na území ČR.

b) osoby, které pobývají dlouhodobě a nepřetržitě v cizině (nejméně 6 měsíců),  jsou v cizině zdravotně pojištěny a učinily o této skutečnosti u zdravotní pojišťovny písemné prohlášení a neplatí pojistné. (§ 8 odst. 4. Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění).

Plátci pojistného na zdravotní pojištění

  • zaměstnanci,
  • zaměstnavatelé,
  • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),
  • osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP),
  • stát.

Placení zdravotního pojištění při zahájení činnosti OSVČ

Při zahájení samostatné výdělečné činnosti v prvním roce podnikání - hlavní zdroj příjmů se platí zálohy na pojistné v minimální výši a to 13,5 % z vyměřovacího základu. Ten činí 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o 2 roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován. 

 

Pro OSVČ není důležité pamatovat si tento složitý výpočet, výše minimální zálohy je při změně vždy zveřejněna v médiích. Pro rok 2016 je minimální výše zálohy 1 823 Kč.

Pojistné se platí formou záloh, záloha na pojistné je splatná vždy nejpozději do osmého dne následujícího měsíce (např. za leden do 8. února). 

Po ukončení rozhodného období (kalendářního roku) se provádí tzv. zúčtování záloh, tzn. na formuláři Přehledu o příjmech a výdajích se vypočítá roční povinnost pojistného a to na základě dosažených příjmů a výdajů. Odečtou se zaplacené zálohy a výsledkem je případný nedoplatek/přeplatek. 

Osoby, za které je plátcem pojistného stát nebo u nichž nemusí být z jiného důvodu dodržen minimální vyměřovací základ (důchodci, studenti aj.), neplatí v prvním roce zálohu na pojistné. V dalších letech platí zálohu podle skutečných příjmů v prvním roce. 

OSVČ, která je zároveň zaměstnána a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů (jako hlavní zdroj příjmů by měl být určen ten, kde je dosahováno vyššího příjmu – rozdíl od SSZ, kde je to vymezeno jinak), nemusí podle zákona platit zálohy na pojistné a pojistné zaplatí po podání daňového přiznání podle výše vypočtené v Přehledu o příjmech a výdajích.

U spolupracujících osob se za vyměřovací základ považuje příslušný podíl na společných příjmech.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.