Co musí OSVČ vědět o zdravotním pojištění

Kdo je povinen platit zdravotní pojištění? Jak je to s placením zdravotního pojištění v prvním roce podnikání? Co je to maximální a minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění? Kdy jste povinni platit zálohy na zdravotní pojištění?

Minimální a maximální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ

Roční minimální vyměřovací základ je dvanáctinásobek měsíčního minimálního vyměřovacího základu. Je-li skutečný vyměřovací základ nižší než minimální, je OSVČ povinna zaplatit alespoň minimální pojistné z minimálního vyměřovacího základu, to neplatí při souběhu podnikání se zaměstnáním, nebo s případem, kdy je plátcem pojistného stát (důchodci, studenti aj.). Pro rok 2016 je minimální vyměřovací základ 13 503 Kč. Dvanáctinásobek minimální zálohy je 12 x 1 823 Kč = 21 876 Kč. Při ročním zúčtování (vyplňování přehledu) bude patrné zaokrouhlení měsíční zálohy.

Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ není stanoven.

Placení zdravotního pojištení v dalších letech podnikání

OSVČ, které ukončily první rok podnikání, platí do kalendářního měsíce, ve kterém podají (nebo mají podat) Přehled o příjmech a výdajích nadále zálohu jako v prvním roce podnikání (pozor, jde o minimální zálohu platnou v daném druhém roce podnikání!). Od měsíce podání Přehledu budou OSVČ platit zálohu ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu (který je 50 % příjmů po odečtení výdajů dosažených v uplynulém roce) děleno počtem měsíců, ve kterých trvala samostatná výdělečná činnost. 

 

Pojistné za celý rok se vypočítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu po podání Přehledu o příjmech a výdajích (to již bude ve 3. roce podnikání do 30. 4. nebo 30. 6.). Po odečtení zaplacených záloh od pojistného vznikne přeplatek/nedoplatek na pojistném.

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ

  • OSVČ – podnikání hlavním zdrojem příjmů – platí zálohy podle výpočtu na Přehledu, alespoň v minimální výši – 13,5 % z vyměřovacího základu (jako hlavní zdroj příjmů by měl být určen vyšší příjem).
  • OSVČ – podnikání vedlejším zdrojem příjmů v souběhu se zaměstnáním – nemusí platit zálohy, pojistné vypočtené v Přehledu doplatí do osmi dnů od podání daňového přiznání.
  • OSVČ – kategorie, za kterou je plátcem pojistného stát (např. důchodce, student, žena na MD…) – nemusí dodržovat minimální vyměřovací základ a minimální zálohu, platí skutečně vypočítané zálohy.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.