Pasivní příjmy a platba zdravotního pojištění

Každoročně stoupá počet lidí majících pouze pasivní příjmy, např. z pronájmu nemovitosti, prodeje cenných papírů, kapitálových příjmů nebo prodeje bytu, domu nebo pozemku. Občané s pasivními příjmy budou příští rok platit více na zdravotním pojištění. Proč?

Všichni občané s trvalým pobytem na území Česka musí být zdravotně pojištěni u některé z 8 zdravotních pojišťoven působících na trhu. Jednou ze základních povinností všech občanů je přitom placení zdravotního pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Zatímco daň z příjmu fyzických osob být placena v některých případech nemusí, tak zdravotní pojištění musí být placeno vždy. Pouze za státní pojištěnce (např. ženy na rodičovské dovolené, studenty, starobní důchodce, invalidní důchodce nebo předdůchodce) platí zdravotní pojištění stát. Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si samy platí zdravotní pojištění. „Kdo není zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo státní pojištěnec, ten je pro účely placení  zdravotního pojištění tzv. osobou bez zdanitelných příjmů a musí sám zdravotní pojištění platit," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Jak vysoké zdravotní pojištění platí OBZP?

Kdo má pouze pasivní příjmy, např. pouze z pronájmu nebo kapitálových příjmů, a není přitom státním pojištěncem, ten je veden v registru své zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Všechny OBZP jsou samoplátci na zdravotním pojištění. Sazba zdravotní pojištění je 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2015 musí tedy OBZP platit na zdravotním pojištění měsíčně 1 242 Kč (13,5 % z 9 200 Kč). „Zdravotní pojištění je potřeba zaslat na účet příslušné zdravotní pojišťovny vždy do 8. dne následujícího měsíce, neplacení zdravotního pojištění nebo opožděné placení je sankciováno a je předepsáno zdravotní pojišťovnou penále, které je vymáháno stejně jako dlužné pojistné," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Z pasivních příjmů se zdravotní pojištění neplatí

Mít pasivní příjmy, které se dostávají na bankovní účet bez přímo vynaložené fyzické práce, je pro většinu lidí ideálním finančním stavem. Zdanění u pasivních příjmů je nižší u příjmů ze zaměstnání. Např. z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Stejně tak z příjmů z prodeje cenných papírů nebo prodeje nemovitosti. Přestože se z těchto příjmů zdravotní pojištění neplatí, tak je potřeba mít vyřešen pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny. Kdo je OBZP, ten platí měsíčně zdravotní pojištění z minimální mzdy.

 

V roce 2016 se bude platit více

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2016 z 9 200 Kč na 9 900 Kč mimo jiné znamená, že zdravotní pojištění se občanům pouze s pasivními příjmy, kteří nejsou současně státními pojištěnci, prodraží. Měsíčně budou muset platit své zdravotní pojišťovně 1 337 Kč (13,5 % z 9 900 Kč). Poprvé bude nutné zaplatit novou platbu za leden 2016, tedy do 8. února 2016. „Kdo má naveden pro placení zdravotního pojištění trvalý příkaz k úhradě, ten by si měl včas změnit částku, aby bylo zdravotní pojištění řádně a včas placeno a nebylo předepsáno penále," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Zaměstnanci nemají žádné starosti

Zaměstnanci, kteří si přivydělávají během roku formou pasivního příjmu, nemusí mít žádné starosti s placením zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění odvádí pouze ze zaměstnaneckého poměru, přičemž za výpočet a zaplacení je zodpovědný jejich zaměstnavatel. Živnostníci do přehledu o příjmech a výdajích za daný rok, který jsou povinni doručit své zdravotní pojišťovně, uvádí příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Příjem z pronájmu nebo prodeje cenných papírů nevstupuje u OSVČ do vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění za celý rok. Penzisté nebo studenti mající pouze pasivní  příjmy nemusí sami platit zdravotní pojištění, neboť jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci a zdravotní pojištění by platili pouze ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Autor

FINFOCUS logo large

Profesionální poradenská společnost.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.