Registrace OSVČ ke zdravotnímu pojištění

Následující článek vám prozradí, kdo je považován za OSVČ pro účely zdravotního pojištění a jaké jsou registrační povinnosti ke zdravotnímu pojištění.

Registrace OSVČ ke zdravotnímu pojištění

Kdo je Osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují (zák. 48/1997Sb, §5 písm. b)):

 • osoby podnikající v zemědělství,
 • osoby provozující živnost (podle Živnostenského zákona),
 • osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů,
 • osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů,
 • společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností,
 • osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů,
 • osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud tato činnost není považována za zaměstnání podle § 5 písm. a) a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů na ně lze rozdělit příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Jako OSVČ postupují pojištěnci i v případě, pokud mají příjmy podle § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů, zdaňované přímo u zdroje zvláštní sazbou daně (podle § 36 zákona o daních z příjmů) nebo podle § 4 zákona o daních z příjmů od daní z příjmů osvobozené.

Registrace OSVČ na zdravotní pojišťovně

 • K registraci je nutno předložit kopii živnostenského listu, koncesní listiny apod.
 • Vyplnit formulář Oznámení pojištěnce.
 • OSVČ se přihlašuje na nejbližší úřadovně zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěna a to do 8 dnů.
 • Od 1. 8. 2006 je možné úkony jako oznámení zahájení nebo ukončení samostatné činnosti nově provádět na tzv. „Centrálních registračních místech“, která jsou zřízena při obecních živnostenských úřadech.
 • Jakékoliv změny týkající se údajů uvedených na zdravotní pojišťovně je nutno oznámit do 8 dnů (např. změnu kategorie OSVČ nebo kdy je plátcem pojistného stát, nástup do zaměstnání). 30 denní lhůta se vztahuje na změnu jména, příjmení, trvalého pobytu (adresy) nebo rodného čísla.

Pokud není pojištěnec přihlášen jako osoba samostatně výdělečně činná a neplatí za něho pojistné ani stát a nemá zaměstnavatele, platí pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů – např. v době přípravy na podnikání, ale zatím tuto činnost neprovozuje, ani není zaměstnaná. Osoba bez zdanitelných příjmů je povinna platit minimální měsíční pojistné vypočtené jako 13,5 % z minimální mzdy (do této kategorie je rovněž nutno se přihlásit na zdravotní pojišťovně).

Od 1. 7. 2002, v souladu se zákonem 176/02 Sb., patří do této kategorie osoba, u které tento stav trvá celý kalendářní měsíc.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.