Zdravotní pojištění OSVČ – základní povinnosti, příklad výpočtu

Spolu s přehledem základních povinností OSVČ vůči zdravotní pojišťovně vám přinášíme také vzorový příklad výpočtu zdravotního pojištění.

OSVČ a zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojištění OSVČ – základní povinnosti v roce 2016

  • Nejpozději do osmi dnů ohlásit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení případně ukončení činnosti.
  • Odvádět na účet zdravotní pojišťovny pravidelně zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh zákonem osvobozen.
 • OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání podat přehled o platbě pojistného za uplynulé zdaňovací období, a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Ale i přesto je doplatek pojistného splatný do 8 dnů od podání daňového přiznání!
 • OSVČ, která nemá daňového poradce, musí Přehled o příjmech a výdajích odevzdat nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.
 • OSVČ, která má daňového poradce, musí Přehled odevzdat nejpozději do 31. července kalendářního roku.

 
 • OSVČ, která nemá povinnost podávat daňové přiznání, podává Přehled do 8. dubna následujícího roku.
 • Na vyžádání zdravotní pojišťovny je povinen předložit účetní doklady, které jsou potřebné pro provedení kontroly odvodu pojistného.
 • Při změně zdravotní pojišťovny je OSVČ povinna předložit nové zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočítaných z vyměřovacího základu. 
 • V případě podání opravného daňového přiznání je nutno do osmi dnů předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla OSVČ v daném období pojištěna opravný Přehled a do 30 dnů doplatit pojistné.
 • Vrácení přeplatku – podání Přehledu je považováno za žádost o vrácení případného přeplatku, pokud se toto označí v Přehledu.
 • Při vzniku nemoci OSVČ neplatí pojistné, pokud nemoc trvala celý kalendářní měsíc a pojištěnec pobíral nemocenské dávky z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných.
 • Snížení záloh – zdravotní pojišťovna může snížit zálohy na pojistné na základě žádosti, pokud se příjmy po odpočtu výdajů snížily v období alespoň tří měsíců minimálně o jednu třetinu oproti předcházejícímu roku.
 • Dlužné pojistné – je OSVČ povinna doplatit, penále (0,05 % z dlužné částky za kalendářní den).

Diskuze k článku

Přidat komentář
Jakub Vomacka Mate tam chybu, ten vypocet na buduci rok mu nevysiel 1752, ale 1130.34, ale to na vysledku nic nemeni....
9.3.2015 23:48 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.