Zdravotní pojištění podnikatelů v otázkách a odpovědích

Vyznat se v platné legislativě týkající se zdravotního pojištění podnikatelů není snadné, proto vám na stránkách portálu iPodnikatel.cz přinášíme přepis rozhovoru s odborníkem na zdravotní pojištění, který v rámci problematiky zdravotního pojištění podnikatelů postihuje všechny podstatné aspekty.

Zdravotní pojištění OSVČ

Ing. Jaromír Kovařík je zaměstnancem VZP ČR na územním pracovišti ve Zlíně, kde vede oddělení pojistného a služeb klientům. Také se specializuje na oblast Evropské unie.

1 Jak je to se zdravotním pojištěním u OSVČ? Musí ho platit či ne?

Veřejné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a zákonem č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Má-li pojištěnec současně více příjmů, odvádí pojistné ze všech těchto příjmů. OSVČ platí vždy zdravotní pojištění. OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného.

2 Je rozdíl v placení pojištění, pokud je podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost?

Ano, je zde rozdíl v placení záloh a doplatku pojistného. Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku.

Ve druhém roce a v následujících letech výkonu samostatné výdělečné činnosti se výše zálohy na pojistné stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 zák. č. 592/1992 Sb. z měsíčního vyměřovacího základu.

 

OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok.

3 Jak je to v případě osoby spolupracující nebo sdružení podnikatelů?

Spolupracující osoba má stejné povinnosti a práva jako OSVČ. To stejné platí pro sdružení podnikatelů.

Dle zákona za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení se u spolupracující osoby a u osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost se spolupracující osobou (spolupracujícími osobami), považuje její podíl na společných příjmech; u osoby samostatně výdělečně činné, která je současně též spolupracující osobou, též její podíl na společných příjmech.

4 Pojistné se vypočítává z vyměřovacího základu, jak ho zjistím a jak ho vypočítám?

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je již od roku 2006 50 % příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Tímto pravidlem se řídí výpočet dodnes.

OSVČ je povinna odvést pojistné z vyměřovacího základu podle věty první, nejvýše však z maximálního vyměřovacího základu. Je-li vyměřovací základ podle věty první nižší než minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy (§ 3 odst. 15 věta třetí zák. č. 592/1992 Sb.).

5 Jakým způsobem se zdravotní pojištění platí? Jaké jsou možnosti úhrady, lze to i přes internet banking?

Zdravotní pojištění je možné hradit hotovostně na pobočce VZP ČR, bezhotovostně samostatným příkazem, trvalým příkazem z banky nebo složenkou na poště. Příkaz k úhradě je možné zadat i přes internet banking, je nutné však znát správné číslo účtu VZP ČR. Toto číslo zjistíte na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny – pobočka dle místa trvalého pobytu pojištěnce.

6 Co se stane, když podnikatel nestihne pojistné zaplatit?

Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. 

Pokud bylo pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno jiné než příslušné zdravotní pojišťovně, popřípadě jinému subjektu, nebo pokud platba byla poukázána pod nesprávným variabilním symbolem, považuje se pojistné nebo záloha na pojistné za nezaplacené ve stanovené lhůtě.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Giovanni Dobrý den, jak zjistím variabilní symbol platby záloh na zdravotní pojištění u OSVČ? Měl jsem to na papíře který mi přišel po ohlášení živnosti, ale naboural jsem a papír zůstal někde v autě. Na pobočku nemám čas. Děkuji za odpověď.
24.1.2017 22:21 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.