Zdravotní pojištění – povinnosti podnikatele při zaměstnávání pracovníků

Článek informuje o povinnostech podnikatele, které mu ukládá zákon vůči zdravotní pojišťovně v případě, že zaměstnává pracovníky.

Zdravotní pojištění zaměstnanců

Povinnosti na zdravotní pojišťovně při zaměstnávání pracovníků upravuje Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovně

Jakmile přijmete nového zaměstnance do pracovního poměru, musíte to do osmi dnů ohlásit na příslušné zdravotní pojišťovně. V případě fyzické osoby se firma přihlašuje v místě trvalého bydliště, právnická osoba v místě sídla firmy.

Všechny změny, týkající se zaměstnanců (nástup, odhlášení při ukončení pracovního poměru, skutečnosti rozhodné pro platby pojistného státem, např. přiznání důchodu) se oznamují na tiskopise Hromadné oznámení zaměstnavatele (do osmi dnů od data změny).

Odvod pojistného za zaměstnance

Zaměstnavatel zasílá za jednotlivé kalendářní měsíce Přehled o platbách pojistného v období od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Přehled je nutno zaslat na příslušnou zdravotní pojišťovnu s údaji o počtu zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, vyměřovacím základu a výši pojistného.

 

Platby pojistného na zdravotní pojištění

Pojistné pro zdravotní pojišťovnu musí být odepsáno z účtu plátce nejpozději v den stanovený pro výplatu mezd. Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu (hrubá mzda). Pro zaměstnance 4,5 % pojistného hradí zaměstnanec, 9 % hradí zaměstnavatel. Pojistné si musí vypočítat sám plátce, tedy zaměstnavatel. Pojistné zaměstnavatel srazí zaměstnanci ze mzdy v souladu se zákonem.

Pokud není stanoven den výplat, je pojistné splatné nejpozději do osmi dnů po uplynutí měsíce, za nějž se pojistné platí. Pokud je výplata rozložena do více termínů, je pojistné splatné v poslední den výplaty za uplynulý měsíc.

K zásadní změně došlo v definici dne, který se považuje za den platby pojistného. Za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale po 1. 1. 2010 to je den, kdy došlo k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb.

Odvod pojistného provádí zásadně zaměstnavatel, zaměstnanec si nemůže platit pojistné sám.

Platba pojistného se provádí

  • bezhotovostní formou (bankovním převodem),
  • v hotovosti,
  • peněžní poukázkou.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o všech skutečnostech oznamovaných v rámci oznamovací povinnosti zdravotní pojišťovně.

Dále je povinen vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného a na žádost zdravotní pojišťovny předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného včetně rodného čísla každého zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojišťovně, které odvádí pojistné, změny týkající se ukončení činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace (z důvodu provedení kontroly plateb pojistného).

Vyměřovací základ pro odvod pojistného za zaměstnance

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.